:-)
1.1
Left Right

Děti v on-line světě

Ať už se nám to líbí nebo ne, s technologiemi se dnešní děti setkávají od neútlejšího věku. Nemůžeme se pak divit, že si s různými „vymoženostmi“ rozumějí lépe než my. Mnozí navíc tablet ovládají dříve, než řeknou svoji první větu.
Přestože se děti seznamují s počítačovou technikou mnohem snáz než my, měli bychom zajímat o to, co vlastně na Internetu dělají.
Abychom dokázali své ratolesti vést k životu, ve kterém budou jejich hodnoty založené na etiketě a morálce, nemusíme jim bránit v přístupu na Internet ani stát za zády při každém zapnutí počítače nebo telefonu. Technologie samy o sobě mohou být velmi vhodnými pomocníky při výchově dětí.

Rodičovské filtry

Prostřednictvím rodičovských filtrů můžete znepřístupnit konkrétní webové stránky nebo zakázat stránky obsahující zadaná klíčová slova. Nejčastěji tak rodiče chrání děti před pornografií a násilím. Můžete ale také omezit celkový čas strávený na Internetu nebo v jednotlivých aplikacích.
Vhodně nastavené rodičovské filtry umožňují řídit přístup dětí k obsahu na Internetu docela snadno a spolehlivě. Pokud zodpovědný rodič dokáže vnímat rozumovou, mravní a citovou vyspělost svého dítěte a zvolí komunikační strategii odpovídající jeho schopnostem, nemusí se ani bát, že by nepřiměřeně zasahoval do soukromí dítěte, porušoval jeho právo na přístup k informacím nebo jinak zasahoval do jeho práv. Technologie se tak mohou o to snáze stát významným pomocníkem v rozvoji mladé generace.
Pokud děti využívají domácí počítač, určitě by měly mít založený vlastní účet. Nejen proto, aby snad omylem nevymazaly něco důležitého, ale také proto, aby nástroje stažené z Internetu neblokovaly webové stránky, které chcete či potřebujete využívat vy sami.
Dětská zvídavost a šikovnost může způsobit, že se jim podaří zákaz nastavený prostřednictvím filtru či jiného nástroje obejít. Přesto, že dítě tímto porušilo vzájemnou dohodu, buďte při volbě trestu opatrní, ať ve svých ratolestech nezničíte malé vynálezce ještě dřív, než je objevíte.

Rodičovská kontrola v operačním systému

Další nastavení přístupu pro děti je možné provést přímo v operačním systému. Tam vedle omezení vybraných stránek můžete nastavit i celkový čas, který vaše děti mohou strávit na počítači během týdne. Také ale to, aby počítač neběžel celou noc.
U starších verzí MS Windows vše nastavíte přes ikonu Rodičovská kontrola v Ovládacích panelech, u Windows 10 je díky webovému rozhraní postup ještě snazší.
Nastavení rodičovské kontroly pro iOS na přístrojích Apple nabízí celou řadu možností, co lze blokovat. Vše se nachází přímo v aplikaci Nastavení, v kategorii Obecné. Tam pokračujte na Omezení, kde je modré tlačítko Zapnout omezení. Zde si zvolte dobře zapamatovatelný čtyřmístný kód a už si jen dle svých požadavků navolte, před čím chcete vaše ratolesti chránit. Na MacOS pak využijte nabídku Rodičovský dohled v Předvolbách systému.
Pokud používáte OS Linux, bude nastavení vyžadovat trochu více technických a jazykových dovedností. Přesto například i pro Ubuntu existují nástroje rodičovské kontroly.

Klíčová je důvěra a váš přístup

Bezpečnost dětí na Internetu je z velké části především o důvěře dětí k rodičům, pedagogům a jiným dospělým. Ani ty nejlepší technologie škodám nezabrání, nebudeme-li vychovávat samostatnou a zdravě sebevědomou generaci dětí.
Všechna technická opatření mohou fungovat prospěšně, pokud budou podložené zdravým vztahem a děti tato opatření pochopí, budou jim důvěřovat a souhlasit s nimi. Bude-li tento zdravý vztah chybět, jakákoli další snaha bude vnášet do užívání Internetu nejistotu a negativní chápání. To může vést k tomu, že se z oblasti bezpečnosti dětí na Internetu stane bojiště, ve kterém bude mít generace dětí velmi rychle navrch.
Mluvte s dětmi o tom, co na Internetu dělají. Díky tomu neztratíte přehled, čemu se děti věnují a proč mají takový názor, jaký mají.
Podporujte své děti při práci s počítačem a novými technologiemi, bez jejichž perfektní znalosti jen těžko na trhu práce obstojí. Přesto dávejte pozor, on-line svět není vždy bezpečný a zodpovědnost je na vás jako na rodičích.


Doporučená videa Jak na Internet:
Digitální stopa
Generace youtuberů a selfies
Kybergooming aneb přetvařování na Internetu
Nelegální obsah na Internetu
Ochrana dětí na Internetu
Online hry
Rizika sociálních sítí
Sociální sítě
Vzdělávání přes Internet
Závislost na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:

5 hodin denně: To je doba, kterou může být vaše dítě na internetu!, Kamila Fuchsová (prozeny.cz)
Jak chránit děti před temnou stránkou internetu, Martin Reichman (Žive.cz)
MANUÁL: Takhle ochraníte své děti před nebezpečím na Internetu, tn.cz
Na děti číhají na internetu predátoři. Rodiče musí být ostražitější, varují odborníci, Zuzana Hronová (Aktuálně.cz)
Jak mít své dítě na telefonu a tabletu pod kontrolou, Vím, kam

Nahoru