:-)
1.1
Left Right

Děti v on-line světě

Ať již se nám to líbí či ne, s technologiemi se dnešní děti setkávají už v tom nejútlejším věku a my se tak nemůžeme divit, že si s různými „vymoženostmi“ rozumějí mnohem lépe než my. U mnohých potomků není výjimkou, že tablet ovládají, dříve než řeknou svoji první větu.

To, že se děti seznamují s počítačovou technikou mnohem snáz než my, rozhodně neznamená, že bychom se neměli zajímat o to, co vlastně děti na Internetu dělají.
K tomu, abychom dokázali své ratolesti vést k životu, ve kterém budou jejich hodnoty založené na etiketě a morálce, jim však nemusíme bránit v přístupu na Internet, ani stát za zády kdykoli zapnou počítač či vezmou do ruky telefon. Naopak technologie samy o sobě mohou být velmi vhodnými pomocníky při výchově dětí.

Rodičovské filtry

Prostřednictvím tzv. rodičovských filtrů lze znepřístupnit konkrétní webové stránky nebo zakázat stránky obsahující zadaná klíčová slova. Nejčastěji tak rodiče chrání děti před pornografií a násilím.
Vhodně nastavené rodičovské filtry umožňují řídit přístup dětí k obsahu na Internetu docela snadno a spolehlivě. Pokud zodpovědný rodič dokáže vnímat rozumovou, mravní a citovou vyspělost svého dítěte a zvolí komunikační strategii odpovídající schopnostem dítěte, nemusí se ani bát, že by nepřiměřeně zasahoval do soukromí dítěte, porušoval jeho právo na přístup k informacím nebo jinak zasahoval do jeho práv. Technologie se tak mohou o to snáze stát významným pomocníkem v rozvoji mladé generace.
Pokud děti využívají domácí počítač, určitě by měly mít založený vlastní účet. Nejen proto, aby snad omylem nevymazaly něco důležitého, ale také proto, aby nástroje stažené z Internetu neblokovaly webové stránky, které chcete či potřebujete využívat.
Díky dětské zvídavosti a šikovnosti se však může stát, že se jim podaří zákaz nastavený prostřednictvím filtru či jiného nástroje obejít. Přesto, že dítě tímto porušilo vzájemnou dohodu, buďte při volbě trestu opatrní, ať ve svých ratolestech nezničíte malé vynálezce ještě dřív, než je objevíte.

Rodičovská kontrola v operačním systému

Další nastavení přístupu pro děti je možné provést přímo v operačním systému, ve kterém vedle omezení vybraných stránek můžete nastavit např. i celkový čas, který vaše děti za týden mohou strávit na počítači, stejně jako aby počítač neběžel celou noc.
U starších verzí MS Windows lze nastavení provést přes ikonu „Rodičovská kontrola“ v „Ovládacích panelech“, u Windows 10 je díky webovému rozhraní postup ještě snazší.
Nastavení rodičovské kontroly pro iOS na Apple nabízí celou řadu možností, co lze blokovat. Vše se nachází přímo v aplikaci „Nastavení“, v kategorii „Obecné“, tam pokračujte na „Omezení“, kde je modré tlačítko „Zapnout omezení“. Zde si zvolte dobře zapamatovatelný čtyřmístný kód a už si jen dle vašich požadavků navolte, před čím si myslíte, že je dobré vaše ratolesti zatím chránit.
Pokud máte doma OS Linux, bude nastavení vyžadovat trochu více technických a jazykových dovedností. Přesto např. i pro Ubuntu existují nástroje rodičovské kontroly.

Klíčová je důvěra a váš přístup

Bezpečnost dětí na Internetu je z velké části především o důvěře dětí k rodičům, pedagogům a jiným dospělým a ani ty nejlepší technologie škodám nezabrání, nebudeme-li vychovávat samostatnou a zdravě sebevědomou generaci dětí.
Všechna technická opatření mohou fungovat prospěšně, pokud budou podloženy zdravým vztahem a děti tato opatření pochopí, budou jim důvěřovat a souhlasit s nimi. Bude-li tento zdravý vztah chybět, bude jakákoli další snaha vnášet do oblasti bezpečnosti nejistotu a negativní chápání nedoceněna, což může vést k tomu, že se z oblasti bezpečnosti dětí na Internetu stane silové bojiště střetu, ve kterém bude mít generace dětí velmi rychle navrch.
Nastavení rodičovské kontroly může být efektivní pouze tehdy, pokud s dětmi budete mluvit o tom, co na Internetu dělají. Díky tomu neztratíte přehled o tom, čemu se děti věnují a proč mají nějaký názor.
Určitě podporujte své děti při práci s počítačem a novými technologiemi, bez jejichž perfektní znalosti jen těžko na trhu práce obstojí. Dávejte ale pozor, co všechno na Internetu dělají. On-line svět není vždy bezpečný a zodpovědnost je na vás jako na rodičích.


Doporučená videa Jak na Internet:
Digitální stopa
Generace youtuberů a selfies
Kybergooming aneb přetvařování na Internetu
Nelegální obsah na Internetu
Ochrana dětí na Internetu
Online hry
Rizika sociálních sítí
Sociální sítě
Vzdělávání přes Internet
Závislost na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:
5 hodin denně: To je doba, kterou může být vaše dítě na internetu!, Kamila Fuchsová (prozeny.cz)
Bezpečný Internet pro děti, eurosignal.cz
Jak chránit děti před temnou stránkou internetu, Martin Reichman (zive.cz)
MANUÁL: Takhle ochraníte své děti před nebezpečím na Internetu, tn.cz

Nahoru