:-)
4.7
Left Right

Internetové statistiky

V roce 1991 odstartovala na internetové infrastruktuře svůj provoz služba WWW (world-wide web). Byl to okamžik, v němž Internet definitivně překročil hranici akademických pracovišť směrem k široké veřejnosti. Síť vzájemně propojených internetových stránek, které dokázaly pracovat s kombinací textu, obrazu i multimédií, získávala stále více uživatelů, což mimo jiné přitáhlo pozornost zadavatelů reklamy. V úsilí prodat co nejlépe svůj webový prostor si proto provozovatelé stránek začali pečlivě hlídat údaje spojené s návštěvností a prezentovat je v podobě podrobných statistik.
Sledování a zpracování internetových statistik je jednou z disciplín webové analytiky, kterou bychom mohli označit jako jeden z nástrojů internetového marketingu. Pokud jde o návštěvnost, dnes je možné sledovat prakticky cokoli. I takové detaily, jako který operační systém či prohlížeč daný uživatel používá pro přístup ke stránkám.
Jaké údaje se ve statistikách sledují nejbedlivěji? Tak jako si tradiční média hlídají čtenost či sledovanost, v případě Internetu jde o počet osob, které zhlédly danou webovou stránku nebo některou ze stránek přístupných na určité doméně.

Unikátní návštěvníci

Návštěvnost internetových stránek se udává nejčastěji v unikátních návštěvnících. Jde o jednotku označující jednoho uživatele, který v daném časovém úseku (zpravidla jeden měsíc) navštíví určitou stránku.
Opakované návštěvy stejného uživatele se již nezapočítávají. Uvádí-li provozovatel stránek návštěvnost 30 tisíc unikátních návštěvníků za měsíc, tak tvrdí, že 30 tisíc různých lidí si alespoň jednou za měsíc zobrazilo jeho stránky. Ke zjištění údajů o unikátních návštěvnících lze využít různých služeb, například TopList.cz nebo Navrcholu.cz. Podmínkou ale je, aby dané stránky těmto službám svá data poskytovaly (je to ale v jejich zájmu, pokud chtějí nabízet prostor pro inzerci). Pravděpodobně každý web pak má do sebe integrovanou službu Google Analytics, díky níž je provozovatel schopný vidět opravdu přesné statistiky. Ty ale nevidí nikdo jiný a je pak na provozovateli, která z čísel zveřejní.
Je tu samozřejmě drobný zádrhel. Uváděný počet unikátních návštěvníků nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Jeden konkrétní člověk totiž může určité stránky navštívit nejdříve přes mobilní telefon, pak přes notebook a nakonec třeba přes desktop v kanceláři. Tři různé IP adresy, z nichž se připojí, znamenají tři samostatně vnímané unikátní návštěvníky. A naopak – pokud se ke stejné stránce postupně připojí všichni členové domácnosti prostřednictvím sdíleného počítače, jsou všichni zaznamenaní jako jediný unikátní návštěvník.
Proto vznikly různé metodiky pro „narovnání“ údajů o unikátních návštěvách. Například české Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR, dříve Sdružení pro internetovou reklamu) používá vlastní jednotku reálný uživatel. Ta se s uvedeným problémem vypořádává díky speciálnímu algoritmu, který využívá například i informace z externích off-line výzkumů. Podrobný přehled výsledků měření SPIR za jednotlivé měsíce je k dispozici na stránkách NetMonitor.cz.

Délka návštěvy a počet zobrazení

Kromě počtu uživatelů se provozovatelé stránek snaží zjistit více také o jejich chování. Dalším důležitým údajem sledovaným ve statistikách je proto délka návštěvy na daných stránkách. Návštěvou se rozumí série požadavků vyslaných uživatelovým počítačem na server. Určitý požadavek se pak zpravidla počítá jako poslední, následuje-li za ním minimálně třicetiminutová pauza. Délku návštěvy provozovatelé stránek uvádí jako průměrnou hodnotu připadající na jednoho návštěvníka za stanovené časové období (den, týden, měsíc atd.).
O chování uživatele pak ledasco napoví i údaj o počtu zobrazení stránek. Ten uvádí počet požadavků uživatele na nějaký soubor na serveru (stránka .html, obrázek apod.). Při vztažení celkového počtu zobrazení na počet návštěvníků si tak lze udělat představu o aktivitě uživatelů na stránkách a jejich ochotě zobrazovat obsah.
Teoreticky tak stránky, které mají sice nižší návštěvnost, ale vyšší počet zobrazení, mohou pro některého zadavatele inzerce být atraktivnější než masivně navštěvovaný web, na němž uživatelé nevyvíjejí žádnou aktivitu. Počet zobrazení stránek se uvádí za určitý časový úsek, buď jako souhrnné číslo nebo jako průměrný počet na jednoho uživatele.

Nekonečné množství dalších statistik

Statistik, které může provozovatel webu sledovat, je ještě mnohem víc. Proniknout do způsobu jejich měření nemusí být vždy jednoduché, ale komu se to podaří, získá zcela nový pohled na provoz svého webu. Může tak sledovat například průchod návštěvníka celým webem nebo oblíbenost jednotlivých kategorií článků na blogu. Majitelé e-shopu mohou zjistit, jaké je jejich nejprodávanější zboží a odkud chodí zákazníci, kteří ho nejvíce kupují, nebo dokonce z jakého důvodu často zákazníci nedokončí svou objednávku.
Ať už ale měříte cokoliv, mějte na paměti, že 100% přesná data nelze získat, vždy se jedná o orientační, byť často velmi přesný pohled na to, jak si vede váš web.


Doporučená videa Jak na Internet:

Reklama na Internetu
Proč mít vlastní doménu
Publikování na Internetu
Jak začít prodávat na Internetu
Jak být vidět na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:

Jak měřit web, kompletní průvodce měřením webu
Jak a co měřit pomocí nástroje Google Analytics, Ondřej Panuška (Click it)
Jak nastavit Google Analytics – základní a pokročilá nastavení, MarketingPPC
5 statistik v Google Analytics, které musí sledovat každý e-shop, Jiří Hochman (BlueGhost)
Internetový marketing, Wikipedie

Nahoru