:-)
5.12
Left Right

Vzdělávání přes Internet

Zapomeňte na tvrdé dřevěné lavice, vydýchaný vzduch ve třídě a drahé kurzy. Jestli se chcete kvalitně a pohodlně vzdělávat, použijte Internet!

Jste pány svého času

Distanční vzdělávání s sebou nese celou řadu výhod. Především vám dovoluje hospodařit s časem dle vašeho uvážení, což ocení především časově vytížení jedinci. Můžete tedy studovat v klidu až po příchodu domů a nemusíte se hnát z práce s jazykem na vestě jen proto, že vám právě začíná na druhém konci města kurz daňového poradenství.
Považovali jste až dosud e-learning za něco podivného a nedůvěryhodného? Ukážeme vám, že se není čeho bát. Spíš naopak. Poznáte, jak nedocenitelným pomocníkem vám ve vašem vzdělávání může být právě Internet. A vůbec nezáleží na tom, zda chcete studovat jazyky, marketing, literaturu, ekonomii nebo se vyškolit v BOZP či jiných zákonných školeních. On-line vzdělávání je v současné době hojně využívané nejen privátními uživateli, ale i velkými firmami a vzdělávacími institucemi. V akademické praxi dokonce mnohdy dochází ke kombinaci prezenční výuky a elektronického vzdělávání.

Jaký princip výuky zvolit?

Vzdělávacích kurzů jsou na Internetu stovky. Jak tedy vybrat ten nejlepší a jak vlastně taková on-line výuka probíhá? Jsou dva základní druhy vzdělávání a záleží pouze na vás, kterému přístupu dáte přednost.
Synchronní vzdělávání je založeno na určitém styku školitele a studenta. V praxi to vypadá například tak, že se v určitém čase musíte připojit na Internet a přes videochat, Skype nebo další programy komunikujete s učitelem a ostatními studenty, diskutujete a řešíte společně problémy. Tato metoda je sice poměrně časově náročná, ale zato poskytuje jedinečnou možnost navázat s ostatními účastníky bližší vztah.
Asynchronní přístup je založen na opačném principu. Je jen na vás, kdy, kde, jak a na jak dlouho se připojíte k Internetu, vypracujete zadané úkoly a prostudujete studijní materiály. Interaktivita je zde omezena na minimum a vy sami volíte, jak si činnosti zkoordinujete a jakým tempem budete ve studiu pokračovat. Starosti s tím, že byste tempu výuky nestačili, tedy můžete hodit za hlavu.

Moodlím, moodlíš, moodlíme!

Studenti a absolventi vysokých škol se během svého působení na univerzitě jistě setkali s některým druhem e-learningového vzdělávání. Často užívaným a lehce dostupným nástrojem je například systém Moodle, který se stává stále více populárním a pro pedagogy i studenty představuje velký přínos a zefektivnění výuky.
Jedná se o softwarový balíček určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím on-line kurzů. Umožňuje tvorbu kurzů, sdílení studijních materiálů, zakládání diskusních fór, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu, tvorbu on-line testů a nabízí i elektronické odevzdání a následné vyhodnocení zadaných úkolů. Moodle je běžně využíván buď jako doplněk výuky nebo jako plně distanční vzdělávací systém s jednoduchým a technicky nenáročným uživatelským rozhraním. Dokáže plně nahradit prezenční výuku a umožňuje tak studium i těm, kteří se kurzů či studia nejsou schopni z různých důvodů pravidelně zúčastňovat.
A největší klad Moodlu? I když je pravděpodobně nejrozšířenějším vzdělávacím systémem na světě, je jeho provozování zdarma a pracovat s ním může každý.

On-line výuka jazyků

Zatímco Moodle zvládne bez problémů kurzy pro všechny vzdělávací obory, novinku ve studiu jazyka představuje projekt Duolingo. S Moodlem má jednu spojitost. I Duolingo je totiž zdarma a umožňuje tak jazykovou výuku každému, kdo má připojení na Internet, a to i v mobilu. Díky tomuto webu se učíte jazyk prakticky a zároveň pomáháte s překladem textu, kterého je na Internetu obrovské množství. Procvičíte výslovnost (tu vám Duolingo dokonce dokáže opravit), obohatíte si slovní zásobu a ještě se u toho pobavíte.

Přestaňte se vymlouvat, že nemáte čas…

Internetové kurzy se vám vždy přizpůsobí a vybere si každý! Využijte volný čas na Internetu k rozšíření svých znalostí a dovedností a dejte sbohem jazykové bariéře! Odměnou za absolvovaný kurz vám v mnoha případech může být i certifikát nebo jiný druh osvědčení o úspěšném absolvování závěrečného testu.
Tak kam povedou vaše kroky na Internetu příště?


Doporučená videa Jak na Internet:
Internet v mobilu
Edutainment – škola hrou
Komunikace přes Internet
Internet a senioři

Další zajímavé články a zdroje:
Seduo, český vzdělávací portál s on-line kurzy
Udemy, americký vzdělávací portál s on-line kurzy
3 tipy pro online vzdělávání. Jak a kde můžete na internetu rozvíjet své znalosti?

Nahoru