:-)
5.5
Left Right

Informace o obci, ve které žiji

Sběr připomínek od občanů
Denně chodíme kolem rozsypaných popelnic, rozbitých laviček, posprejovaných budov, scházejícím krytu od kanálu, výmolu na silnici, vyvráceném zábradlí. Nikomu by nemělo být lhostejné, jaké je jeho okolí nebo kde číhá nějaké nebezpečí. Pro nápravu však stačí málo. Již není nutné docházet na radnici a tam příslušnou závadu či problém nahlásit. Díky chytrým telefonům a aplikacím v nich mohou občané snadno zasílat připomínky na nedostatky ve svém okolí.

Radnice menších měst a obcí většinou využívají některou z již připravených a osvědčených mobilních aplikací. Jedná se především o aplikace lepsimisto.cz, zmapujto.cz nebo citymonitor.cz. Je tedy vhodné podívat se na stránky radnice a zde zjistit, jakou aplikaci pro hlášení problémů a závad preferuje.

Velká města mají svoje speciální aplikace jako např. Plzeň aplikaci plzni.to. Tyto specializované aplikace mají většinou rozšířenou funkcionalitu o různé informační kanály, možnosti komunikace se zástupci města, turistického průvodce, zasílání fotografií atp.

Výhodou mobilní aplikace v chytrém telefonu je využití GPS pro automatické zaznamenání souřadnic pro dané hlášení a možnost pořídit fotografický nebo zvukový záznam.

O možnost nahlásit závadu nepřijdou ani občané, kteří nemají chytré mobilní aplikace nebo jejich radnice aplikaci nevyužívá. V takovém případě jsou hlášení na stránkách radnice přístupná prostřednictvím mapového portálu, nejčastěji v sekcích Hlášení závad a problémů. Zde může občan přímo v mapě označit místo a přidat k němu popis problému či závady.

Bez rozdílu, jakým způsobem byl záznam o hlášení problému či závady pořízen je v aplikacích, tak i na portálech radnic vidět, zda a jak byl problém vyřešen či závada odstraněna. Díky tomu je jednoznačný přehled o hlášeních a jejich řešení. Tento moderní způsob komunikace mezi občany a radnicí urychluje řešení problémů, odstraňování závad a celkově zlepšuje kvalitu života občanů.

Otevřená data
Radnice, ale i další nejen státní instituce disponují velkým množstvím dat, která zatím využívají jen pro svoji interní potřebu nebo jednorázové projekty. Zpřístupnění těchto dat otvírá velké možnosti pro další jejich využití v dalších projektech. Iniciativy jako otevrenadata.cz nebo opendata.cz se snaží přimět instituce k zveřejňování maximálního možného množství dat. Vláda ČR se v rámci projektu „Partnerství pro otevřené vládnutí“ zavázala k podpoře zveřejňování dat a otevření řady datových zdrojů ministerstev a veřejné správy. (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/karolina-peake/tiskove-zpravy/vlada-dnes-schvalila-akcni-plan-ceske-republiky-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-94353/)

Zajímavá data např. zveřejňuje město Praha na svých stránkách (http://www.geoportalpraha.cz). Kromě přehledné prezentace v mapách a grafech jsou všechna vstupní data volně dostupná. Snadno zde zjistíte hladiny hluku a kvalitu ovzduší v okolí vašeho bydliště, jaká je v okolí kriminalita, parkovací zóny, památky atd.

Pro někoho mohou být zajímavá data Ministerstva financí (http://data.mfcr.cz) nebo pro spotřebitele výsledky kontrol České obchodní inspekce (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu). Užitečným projektem Krajských hygienických stanic je projekt Koupací vody (http://geoportal.ksrzis.cz/koupacivody), který přehledně zobrazuje informace o měřeních kvality vody na koupání. Dalších podobných projektů lze zcela jistě najít více.

Mělo by být zcela běžné, aby úřady zveřejňovaly uzavřené smlouvy, kapitoly rozpočtu, jednání ze zasedání atp. pro své občany. Vedle toho ale radnice disponují velkým množstvím dalších dat.

Např. radnice má přehled míst se sáčky na sběr psích exkrementů. Ten zcela jistě využívá pro správní firmu, která zajišťuje jejich obnovu a údržbu. Pokud budou ale tato data veřejná, je možné vytvořit např. aplikaci pro chytrý telefon, která bude pejskaře upozorňovat na nejbližší místo se sáčky a naopak pejskaři (ale i ostatní občané) pomocí takové aplikace mohou nahlásit místa, která potřebují údržbu nebo sáčky schází.

Pro rozvoj otevřených dat byl založen Fond Otakara Motejla (http://www.motejl.cz), který sleduje a podporuje řadu projektů.

Nahoru