:-)
6.5
Left Right

Informace o obci, ve které žiji

Denně chodíme kolem rozsypaných popelnic, rozbitých laviček, posprejovaných budov, kanálů s chybějícím krytem, výmolů na silnici, vyvráceného zábradlí. Nikomu by nemělo být lhostejné, jaké je jeho okolí nebo kde číhá nějaké nebezpečí. A pro nápravu stačí málo.

Aplikace pro sběr připomínek od občanů

Už nemusíte docházet na radnici a tam příslušnou závadu či problém nahlásit. Díky chytrým telefonům mohou občané prostřednictvím aplikací snadno zasílat připomínky na nedostatky ve svém okolí.
Radnice menších měst a obcí většinou využívají některou z již připravených a osvědčených mobilních aplikací. Jedná se například o aplikace Lepší místo, ZmapujTo nebo City Monitor. Podívejte se tedy na stránky své radnice, jestli nějakou aplikaci pro hlášení problémů používá.
Velká města mají i svoje vlastní aplikace. Například Plzeň používá aplikaci Plznito. Tyto specializované aplikace mají většinou rozšířenou funkcionalitu o různé informační kanály, možnosti komunikace se zástupci města, turistického průvodce nebo zasílání fotografií.
Výhodou mobilní aplikace v chytrém telefonu je využití GPS pro automatické zaznamenání souřadnic pro dané hlášení a možnost pořídit fotografický nebo zvukový záznam problému.

Hlášení prostřednictvím webových stránek

O možnost nahlásit závadu nepřijdou ani občané, kteří nemají chytré mobilní telefony nebo jejich radnice aplikaci nevyužívá. V takovém případě bývají hlášení přístupná na stránkách radnice prostřednictvím mapového portálu, nejčastěji v sekcích Hlášení závad a problémů. Zde můžete přímo v mapě označit místo a přidat k němu popis problému či závady.

Byl problém vyřešen?

Nezáleží na tom, jakým způsobem byl záznam o hlášení problému nebo závady pořízen. V aplikacích i na portálech radnic je vidět, zda a jak byl nedostatek vyřešen. Tento moderní způsob komunikace mezi občany a radnicí urychluje řešení problémů, odstraňování závad a celkově zlepšuje kvalitu života občanů.

Otevřená data

Radnice i další instituce, nejen státní, disponují velkým množstvím dat, která zatím využívají jen pro svoji interní potřebu nebo jednorázové projekty. Zpřístupnění těchto dat otevírá velké možnosti pro jejich využití v dalších projektech. Iniciativy jako Otevřená data nebo OpenData.cz se snaží přimět instituce k zveřejňování maximálního možného množství dat. Vláda ČR se v rámci projektu Partnerství pro otevřené vládnutí zavázala k podpoře zveřejňování dat a otevření řady datových zdrojů ministerstev a veřejné správy.
Zajímavá data například zveřejňuje město Praha na svých stránkách. Kromě přehledné prezentace v mapách a grafech jsou všechna vstupní data volně dostupná. Snadno tak zjistíte hladiny hluku a kvalitu ovzduší v okolí svého bydliště, jaká je v okolí kriminalita, kde jsou parkovací zóny, památky a další informace.
Pro někoho mohou být zajímavá data Ministerstva financí a pro spotřebitele pak výsledky kontrol České obchodní inspekce. Užitečným projektem Krajských hygienických stanic je projekt Koupací vody, který přehledně zobrazuje informace o měřeních kvality vody na koupání. Dalších podobných projektů lze zcela jistě najít více.

Data pro každého

Mělo by být zcela běžné, aby úřady svým občanům zveřejňovaly uzavřené smlouvy, kapitoly rozpočtu, jednání ze zasedání a podobné dokumenty. Vedle toho ale radnice disponují velkým množstvím dalších dat.
Například radnice má přehled míst se sáčky na sběr psích exkrementů. Ten zcela jistě využívá pro správní firmu, která zajišťuje jejich obnovu a údržbu. Pokud budou tato data veřejná, je možné vytvořit třeba aplikaci pro chytrý telefon, která bude pejskaře upozorňovat na nejbližší místo se sáčky, a naopak pejskaři (ale i ostatní občané) mohou pomocí takové aplikace nahlásit místa, která potřebují údržbu nebo kde sáčky schází.
Pro rozvoj otevřených dat byl založen Fond Otakara Motejla, který sleduje a podporuje řadu projektů.


Doporučená videa Jak na Internet:
Chytrá města
Úřady on-line
Občanská žurnalistika
Internet v mobilu

Další zajímavé články a zdroje:
Zpráva o situaci v oblasti otevřených dat ve městech a obcích ČR, Otevřená data
Otevřená data, Ministerstvo vnitra České republiky
Dobrá praxe – Jihlava – Aplikace PUPík, Kvalitní správa

Nahoru