:-)
3.8
Left Right

Mobilní připojení a síťová neutralita

Zatímco v reklamách běhají hercům data v mobilech minimálně rychlostí Formule 1, v praxi se každý z nás setkal s tím, že načítání některých stránek (zejména mimo velká města) trvá snad stejně dlouho, jako kdysi načtení stránky přes vytáčené připojení a než se člověku zobrazí, co potřebuje, stačí si mezi tím v pohodě vypít svoji oblíbenou kávu.

Technologie pro přenos mobilních dat
Důvodem této situace je, že pro pokrytí daného území operátoři využívají různé technologie. V České republice se můžeme setkat především s EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), které je s kapacitou od 120 do 384 Kbps z běžně dostupných technologií nejpomalejší. Lepší kapacitu a tím i rychlejší stahování (384 Kbps až 2 Mbps) nabízí UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), pro které se vžil též název 3G (tzv. síť třetí generace). Hojně rozšířené je též technologie HSPA (High Speed Packet Access), která z UMTS vychází a nabízí rychlost od 600 Kbps to 10 Mbps. Nejrychlejší jsou pak tzv. 4G sítě, mezi které řadíme zejména technologii LTE a WiMAX, které s kapacitou od 3Mbps do 10Mbps nabízejí již srovnatelný komfort, jako připojení přes mnohé pevné linky.

Rychlost mobilního připojení pak ovlivňuje i tzv. latence připojení, nebo-li ping. Ta určuje prodlevu mezi odesláním požadavku z mobilu a jeho přijetím na serveru. Vysoká latence (dlouhý ping) snižuje komfort surfování a může znemožnit využití některých služeb, třeba on-line her nebo videokonferencí.

Síťová neutralita
Při používání mobilního Internetu je však důležité, abychom rychlost, kterou daná technologie nabízí, mohli využívat ve všech aplikacích. Byť se to zdá logické, v praxi tomu tak vždy není a někteří poskytovatelé připojení k Internetu zpomalují nebo dokonce blokují přístup k některým službám. Mobilní internet často nabízejí telekomunikační společnosti. Ty samozřejmě preferují klasické telefonické spojení a mohou tak znevýhodňovat hlasové volání přes Internet. Tím, však porušují tzv. síťovou neutralitu.

V České republice smí být jako připojení k Internetu označena jen služba, která princip síťové neutrality dodržuje. Pokud operátor nabízí připojení s omezením některých internetových služeb, smí tak činit pouze pod jiným názvem, např. datová přípojka.

Jak změřit rychlost i síťovou neutralitu?
K otestování kvality připojení slouží například aplikace NetMetr umožňující zjistit aktuální kvalitu služeb (rychlost stahování a nahrávání, odezvy, síly signálu atd.) mobilního připojení k Internetu. Aplikace je dostupná pro chytré telefony s operačními systémy iOS nebo Android. Na webových stránkách www.netmetr.cz pak získáte rovněž přehled měření od jiných uživatelů znázorněný ve formě mapy včetně možnosti filtrování výsledků (zobrazení).

Při výběru mobilního připojení tedy pečlivě vybírejte a zjistěte si, jaká je aktuální rychlost mobilního Internetu změřená ostatními uživateli např. v okolí Vaší chaty. Mohli byste být totiž nepříjemně překvapeni.

Další informace:
NetMetr – aplikace pro měření rychlosti a kvality mobilního Internetu
Síťová neutralita– článek na Lupa.cz

Nahoru