:-)
1.3
Left Right

eHealth

Pod anglickým pojmem eHealth si je možné představit hned několik služeb týkajících se elektronické podoby zdravotnické péče.

Elektronická zdravotní dokumentace
Téměř každý z nás se jistě dostal do situace, kdy se zrovna necítil nejlépe, a po hodinách strávených v čekárně u specializovaného lékaře či na pohotovosti, musel odříkat choroby prodělané v dětství, sdělit informaci, zda trpí nějakými alergiemi či jinými neduhy i přesto, že už tyto údaje předal přinejmenším svému ošetřujícímu lékaři. Tyto a mnohé další informace o svém zdravotním stavu stále dokola opakujeme každému lékaři, kterého navštívíme, bohužel často i v rámci jednoho zdravotnického zařízení.

Data pacientů mohou být zanesena buď klasicky do papírové dokumentace, kterou si lékař fyzicky zakládá do složky, nebo se čím dál tím častěji zaznamenávají do různých informačních systémů a ukládají v databázi. Jedná se o tzv. elektronické zdravotní záznamy pacientů. Současná česká legislativa však umožňuje kromě paralelního vedení papírové a elektronické dokumentace i výhradně elektronickou formu vedení zdravotní dokumentace.

Výhody elektronické dokumentace oproti papírové formě
Kromě toho, že elektronická dokumentace má mnohem menší prostorové a organizační nároky, nižší spotřebu materiálu, je tu i několik dalších praktických aspektů, které jednoznačně poukazují na to, že při dodržování všech bezpečnostních a legislativních podmínek, může být tento typ dokumentace výhodnější jak pro lékaře, tak především pro pacienta.

V elektronické dokumentaci lze vždy dohledat, kdo jaké informace zaznamenal, změnil, četl či smazal. Dále je zde možné vhodně nastavit přístupová práva a zajistit, aby se ke zdravotnické dokumentaci pacienta dostala pouze oprávněná osoba, například ošetřující lékař. Elektronická dokumentace taktéž umožňuje lékařům nahlížení do starších chorobopisů pacienta, čímž lze zamezit opakování vyšetření, která již byla pacientovi provedena (např. odběry krve, ultrazvuková vyšetření, rentgenové snímky). Dále je možné zamezit chybovosti, k níž dochází díky špatně čitelným zprávám v papírové dokumentaci.
V neposlední řadě usnadňuje archivaci dat.

Z elektronicky vedené zdravotní dokumentace je možné sestavit tzv. pacientský souhrn, který obsahuje veškerá základní a emergentní data o pacientovi, například jeho trvalé diagnózy nebo alergie na léky. Pacientský souhrn je využíván při poskytování náhlé, neplánované zdravotnické péče, kdy data z pacientského souhrnu mohou zasahujícímu lékaři pomoci při poskytování bezpečné péče v akutních situacích.

Pacient může prostřednictvím pacientských portálů nahlížet do své zdravotní dokumentace a pročíst si například své lékařské zprávy a v případě potřeby je prokonzultovat s dalším odborníkem.

Z právního hlediska vedení čistě elektronické dokumentace upravuje § 55 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Elektronický přehled zdravotní péče
Většina zdravotních pojišťoven v České republice již umožňuje svým pojištěncům náhled do zdravotní dokumentace. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí tyto služby v rámci portálu Moje VZP, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR v Elektronické komunikaci a Kartě života, Oborová zdravotní pojišťovna prostřednictvím VITAKARTY.

Každý pojištěnec obdrží od své pojišťovny přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých se může přihlásit do portálu zdravotní pojišťovny a spravovat tak svůj zdravotní profil. Jsou zde zpřístupněny informace týkající se zdravotní péče včetně výše čerpání finančních prostředků ošetřujícím lékařem. Dozvíme se například, kolik za nás zdravotní pojišťovna uhradila za stomatologické vyšetření, odběr krve a její rozbor v laboratoři nebo za předepsané léky a mnohé další zajímavé informace.
Pojištěnec tak získá ucelený přehled o svých návštěvách lékaře a jiných zdravotnických zařízení, může si zkontrolovat poskytnutou zdravotní péči a v případě nesrovnalostí problém nahlásit přímo své zdravotní pojišťovně, která danou situaci prověří.

Aplikace do mobilu pro přivolání první pomoci
V České republice je možné využívat pro záchranu života i mobilní aplikaci Záchranka, která umožňuje rychle kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu. Po otevření aplikace je třeba přidržet prst na symbolu červeného kříže po dobu 3 vteřin. Po uplynutí ochranného intervalu se odešle nouzová zpráva s přesnou polohou a zároveň dojde k vytočení linky 155 a spojení s dispečerem.
Aby byla aplikace schopná současně s voláním linky 155 odeslat tuto nouzovou zprávu s přesnou polohou, je nutné ověřit telefonní číslo a zadat jméno majitele telefonu. Na uvedené číslo bude zaslána SMS obsahující registrační kód, který je třeba zadat do aplikace a následně se služba aktivuje.
V aplikaci je možné uvést další nepovinné údaje. Tyto informace pak slouží společně s přesnou polohou k rychlejší orientaci posádky zdravotnické záchranné služby.
Přivolání první pomoci je také možné nacvičit nanečisto, aby byla v případě potřeby aplikace použita co nejrychleji a nejefektivněji.

Na trhu však existují i aplikace, které záchranářům umožní, i přes zamčený telefon, přístup k osobním a zdravotním datům majitele telefonu. Je zde možné zadat, kromě jména a příjmení, typ krevní skupiny, aktuální zdravotní stav, trvalé diagnózy, užívané léky, ale i telefonní čísla osob, jež si pacient v případě krizové situace přeje oslovit.

Nástrojů a služeb v oblasti e-Health je nepřeberné množství a v krajních případech nám dokonce mohou i zachránit život.


Doporučená videa Jak na Internet:
Osobní zdraví a Internet
eGovernment
Úřady on-line

Další zajímavé články a zdroje:
Informace o projektu epSOS, Mirek Zámečník, Hynek Kružík (dastacr.cz)
eHealth v zemích EU (.pdf, Konference eHealth Day 15. února 2017), Ing. Jiří Čížek (stech.cz)

Nahoru