:-)
1.3
Left Right

eHealth

Pod anglickým pojmem eHealth je možné si představit hned několik služeb týkajících se elektronické podoby zdravotnické péče.

Elektronická zdravotní dokumentace

Téměř každý z nás se jistě dostal do situace, kdy se zrovna necítil nejlépe. Po hodinách strávených v čekárně u specializovaného lékaře či na pohotovosti musel odříkat choroby prodělané v dětství, informovat lékaře o svých alergiích i dalších problémech. A to i přesto, že už tyto údaje předal přinejmenším svému praktickému lékaři. Tyto a mnohé další informace o svém zdravotním stavu stále dokola opakujeme každému lékaři, kterého navštívíme, bohužel často i v rámci jednoho zdravotnického zařízení.
Data pacientů mohou být zanesena buď klasicky do papírové dokumentace, kterou si lékař fyzicky zakládá do složky, nebo se čím dál tím častěji zaznamenávají do různých informačních systémů a ukládají v databázi. Jedná se o elektronické zdravotní záznamy pacientů. Současná česká legislativa však umožňuje kromě paralelního vedení papírové a elektronické dokumentace i výhradně elektronickou formu vedení zdravotní dokumentace.

Výhody elektronické dokumentace oproti papírové formě

Elektronická dokumentace má mnohem menší prostorové a organizační nároky a nižší spotřebu materiálu. Ale je tu i několik dalších praktických aspektů, které jednoznačně poukazují na to, že při dodržování všech bezpečnostních a legislativních podmínek může být tento typ dokumentace výhodnější jak pro lékaře, tak především pro pacienta.
V elektronické dokumentaci lze vždy dohledat, kdo jaké informace zaznamenal, změnil, četl či smazal. Dále je zde možné vhodně nastavit přístupová práva a zajistit, aby se ke zdravotnické dokumentaci pacienta dostala pouze oprávněná osoba, například ošetřující lékař. Elektronická dokumentace taktéž umožňuje lékařům nahlížení do starších chorobopisů pacienta, čímž lze zamezit opakování vyšetření, která již byla pacientovi provedena (například odběry krve, ultrazvuková vyšetření, rentgenové snímky). Je možné také zamezit chybovosti, k níž dochází kvůli špatně čitelným zprávám v papírové dokumentaci. V neposlední řadě usnadňuje archivaci dat.
Z elektronicky vedené zdravotní dokumentace je možné sestavit pacientský souhrn, který obsahuje veškerá data o pacientovi, například jeho trvalé diagnózy nebo alergie na léky. Pacientský souhrn může pomoci lékaři při poskytování náhlé, neplánované zdravotnické péče.
Pacient může prostřednictvím pacientských portálů nahlížet do své zdravotní dokumentace a pročíst si například své lékařské zprávy a v případě potřeby je konzultovat s dalším odborníkem.
Z právního hlediska vedení čistě elektronické dokumentace upravuje § 55 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Elektronický přehled zdravotní péče

Většina zdravotních pojišťoven v České republice již umožňuje svým pojištěncům náhled do zdravotní dokumentace. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí tyto služby v rámci portálu Moje VZP, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR v Elektronické komunikaci a Kartě života, Oborová zdravotní pojišťovna prostřednictvím VITAKARTY.
Každý pojištěnec obdrží od své pojišťovny přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých se může přihlásit do portálu zdravotní pojišťovny a spravovat tak svůj zdravotní profil. Uvidí zde informace týkající se zdravotní péče včetně výše čerpání finančních prostředků ošetřujícím lékařem. Dozvíte se tak například, kolik za vás zdravotní pojišťovna uhradila za stomatologické vyšetření, odběr krve a její rozbor v laboratoři nebo za předepsané léky.
Získáte tak ucelený přehled o svých návštěvách lékaře a jiných zdravotnických zařízení, můžete si zkontrolovat poskytnutou zdravotní péči a v případě nesrovnalostí problém nahlásit přímo své zdravotní pojišťovně, která danou situaci prověří.

Aplikace do mobilu pro přivolání první pomoci

V České republice můžete využívat pro záchranu života vedle telefonické linky i mobilní aplikaci Záchranka, která umožňuje rychle kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu. Po otevření aplikace je třeba přidržet prst na symbolu červeného kříže po dobu 3 vteřin. Po uplynutí ochranného intervalu se odešle nouzová zpráva s přesnou polohou a zároveň dojde k vytočení linky 155 a spojení s dispečerem.
Aby byla aplikace schopná současně s voláním linky 155 odeslat tuto nouzovou zprávu s přesnou polohou, je nutné ověřit telefonní číslo a zadat jméno majitele telefonu. Na uvedené číslo bude zaslána SMS obsahující registrační kód, který zadáte do aplikace a následně se služba aktivuje.
V aplikaci můžete uvést další nepovinné údaje. Tyto informace pak slouží společně s přesnou polohou k rychlejší orientaci posádky zdravotnické záchranné služby.
Přivolání první pomoci můžete také nacvičit nanečisto, abyste mohli aplikaci v případě potřeby použít co nejrychleji a nejefektivněji.
Na trhu však existují i aplikace, které záchranářům umožní přístup k osobním a zdravotním datům majitele telefonu i přes zamčený telefon. Kromě jména a příjmení tam můžete zadat svou krevní skupinu, aktuální zdravotní stav, trvalé diagnózy, užívané léky nebo telefonní čísla osob, které si přejete v krizové situaci oslovit.
Nástrojů a služeb v oblasti eHealth je čím dál větší množství a v krajních případech vám dokonce mohou i zachránit život.


Doporučená videa Jak na Internet:

Osobní zdraví a Internet
eGovernment
Úřady on-line

Další zajímavé články a zdroje:

eHealth v ČR, eZDRAV.cz
Aktuální stav eHealth v ČR, Zuzana Jakubová (SystemOnLine)
Digitalizace míří do zdravotnictví: Česko chce dotáhnout ztrátu v eHealth, Budoucnost byznysu začíná dnes
Každá nemocnice pojala eHealth po svém. Chybí technické standardy, zákon to nezachrání, Zdravotnický deník

Nahoru