:-)
1.9
Left Right

Úřady on-line

Díky elektronizaci veřejné správy, tzv. e-Governmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad.
Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let celá řada institucí zprovoznila nejrůznější on-line služby, díky kterým lze některé věci zařídit z pohodlí domova. V některých případech lze dokonce díky elektronickým službám ušetřit správní poplatek.

Elektronické portály měst a obcí
Mnohé městské a obecní úřady dnes nabízejí možnost zaslání upozornění na nové dokumenty na úřední desce, zasílání SMS s důležitými informacemi (např. o havárii vody či vypnutí elektrického proudu) nebo poslechnutí hlášení z obecního rozhlasu přes Internet.

Zejména některá města jdou však v nabízení elektronických služeb ještě dále a postupně budují tzv. portály občana.
Domažlicích takto můžete získat např. přehled o zaplacení poplatků za psa či svoz odpadu (tzv. místních poplatcích).
V Prostějově a dalších městech je možné se elektronicky objednat k vyřízení nového občanského průkazu, pasu či řidičského průkazu nebo se přihlásit k zasílání informací o odstávkách energií a vody nebo uzavírkách a dopravních omezeních.

Výpisy přes datové schránky
Datové schránky dnes neslouží pouze k přijímání zpráv od úřadů či podání, ale je možné je využít i k získání nejrůznějších výpisů, pro které často chodíme na Czech POINT.
Pokud máte zřízenu datovou schránku fyzické osoby (tj. občana), může prostřednictvím datové schránky bezplatně získat:

  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku
  • Výpisy údajů ze základních registrů

Firmy pak mohou ze své datové schránky získat Výpis ze systému kvalifikovaných dodavatelů či Výpis z rejstříku trestů PO.

Další užitečné funkce datových schránek
Výhod datové schránky využijete i v případě, kdy si necháváte zhotovit nový občanský průkaz či cestovní pas. Při pořizování fotografie se již nyní není nutné spoléhat na to, jak nás vyfotí na úřadě, ale je možné využít služeb profesionálního fotografa, který po našem odsouhlasení fotku zašle na úřad právě datovou schránkou.

Držitelům datových schránek je zároveň automaticky zasíláno upozornění na končící platnost občanského průkazu či cestovního pasu.

Prostřednictvím výpisů ze základních registrů může každý držitel datové schránky také kdykoliv zjistit kdo, kdy a proč nakládá s jeho údaji v základních registrech.
Jednou za rok pak tento výpis obdrží automaticky do datové schránky.

Datové schránky lze využít i jako přihlašovací nástroj, např. tehdy, pokud chcete zjistit [aktuální stav konta důchodového pojištění]https://eportal.cssz.cz/) či podat některé z daňových přiznání.

Pozor na povinné zasílání dokumentů
Držení datové schránky bohužel nepřináší jen výhody, ale v některých případech i povinnosti. Jedná se především o povinná podání na Finanční úřad. Fyzické osoby takto musí podávat např. přiznání k dani z nemovitosti nebo daňové přiznání FO.
Firmy pak např. přiznání k DPH či spotřební dani.

V případě, že máte datovou schránku a na Finanční úřad zašlete své podání papírově, vystavujete se riziku pokuty ve výši 2 000 Kč, případně až 50 000 Kč, pokud úředníci usoudí, že jste nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztížili správu daní.
V roce 2016 bylo za nesplnění této povinnosti uloženo více než 4 000 pokut.

Povinnosti elektronického podání na úřady se můžete zbavit pouze deaktivací datové schránky. V tom případě ji však nebudete moci využívat ani pro další podání.

Propojení registrů
Další z příkladů elektronizace veřejné správy představují základní registry. Díky nim nemusíme při řešení některých životních situací obíhat jednotlivé úřady, která data vzájemně sdílejí. Pokud se např. přestěhujeme na jinou adresou, projeví se tato změna nejen v registru obyvatel, ale automaticky rovněž v katastru nemovitostí či živnostenském rejstříku, na které již nemusíme hlásit změnu adresy. Podobně to funguje i v případě svatby.

Např. v takovém Estonsku jdou ale v tomto ohledu ještě dál. Občané si nemusí sami počítat daně, neboť to za ně udělá stát na základě informací o příjmech, kterými disponuje i náš finanční úřad.

Možnosti elektronizace veřejné správy se neustále rozšiřují. V České republice můžeme čekat další významné zlepšení od roku 2018 v souvislosti s rozvojem elektronické identifikace.

Občanský průkaz bude totiž sloužit nejen k prokázání totožnosti na úřadě či na poště, ale rovněž k ověření naší identity na Internetu, např. při přihlašování k datovým schránkám, kontu důchodového pojištění či portálům zdravotních pojišťoven, nebo ke svému účtu na Portálu občana, kde bude mít každý uživatel přístup k údajům, které jsou o něm vedeny v různých informačních systémech veřejné správy stejně jako k přijatým i podaným dokumentům a odkud bude mít možnost přímo využít řady online služeb.

Postupně by tam měla vzniknout jakási on-line samoobsluha veřejné správy. Vedle toho bude umožněno využívat i další nástroje, jako např. mojeID či prostředky pro přihlášení do elektronického bankovnictví.


Doporučená videa Jak na Internet:
Datové schránky
eGovernment
Chytrá města
Informace o obci, ve které žiji

Další zajímavé články a zdroje:
Občan - portál veřejné správy, gov.cz
Na úřady z jedné mobilní aplikace? Stát chystá službu Portál občana, test spustí letos, Jan Sedlák (lupa.cz)
Auto funguje, přidáváme volant a řidiče. Pilotní provoz Portálu občana začne v lednu, Jan Sedlák (lupa.cz)

Nahoru