:-)
1.4
Left Right

Chytrá města

Pod pojmem „chytrá města“ (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu nejrůznějších funkcí města – plánování a optimalizaci dopravy, parkování, veřejného osvětlení nebo odpadového hospodářství. Cílem „chytrých měst“ je jak usnadnění života jejich obyvatelům, tak snížení nákladů souvisejících především s provozem městské infrastruktury.

Základem „chytrých měst“ jsou, podobně jako u tzv. Internetu věcí (IoT), koncová zařízení, ve většině případů senzory nebo též čidla či snímače, která sbírají různé údaje (např. o provozu, znečištění ovzduší, apod.), tato data vzájemně propojují a dále využívají. Součástí chytrých měst jsou pak často i nejrůznější mobilní aplikace, které umožňují obyvatelům využití těchto dat např. při plánování nejvhodnějšího spojení či hledání volného parkovacího místa. Další důležitý prvek představují otevřená data či zapojení obyvatel.

Po zahraničních městech jako je nizozemský Amsterdam, španělská Barcelona, švédské Malmö či francouzský Grenoble se chytrá řešení začínají čím dál častěji objevovat i v České republice, kdy následující příklady nejlépe ukazují možnosti, které dnes „chytrá města“ nabízejí.

Ve Zlíně vzájemně propojili několik dopravních systémů, díky čemuž je automaticky rozpoznáno zpoždění trolejbusu a následně upraveny signály světelných křižovatek (semaforů) tak, aby zpožděné vozidlo nemuselo zastavit a mohlo dohnat zpoždění. Systém zároveň zaručí, že nedojde k rozpadu koordinace křižovatek. Cestující pak mohou na Internetu sledovat polohu konkrétního spoje a řidičům aut jsou pak na panelech k dispozici informace o dopravních zácpách a zpoždění, které případně při průjezdu městem mohou nabrat.

Na Praze 1, v Karlových Varech a v dalších městech senzory automaticky rozpoznají, že odpadkový koš či kontejner je plný a je třeba zajistit jeho vyvezení dříve, než se kolem něj začne kupit odpad. Díky analýze dat je pak možné lépe naplánovat svoz. První výsledky nasazení chytrých košů v Praze ukazují na pokles nákladů až o 75 procent. Tam, kde dříve svozová auta jezdila až několikrát denně, nyní mohou dojet jednou týdně. V Kolíně sice senzory díky senzorům v kontejnerech náklady neušetří, ale město je díky „chytrým technologiím“ čistější a obyvatelé si mohou na mapě najít kontejner, který není plný.

Další řešení „chytrých měst“ se uplatňují při řešení problémů s parkováním. V některých městech si řidiči mohou prostřednictvím mobilní aplikace snadno najít volné místo. V Benešově či Kolíně nemusí řidiči hledat po kapsách drobné a automat na lístek a mohou za parkování zaplatit pohodlně ze svého mobilu. Další města jako Třebíč či Litoměřice pak po vzoru Estonska umožňují za parkování zaplatit prostřednictvím SMS.

Své využití najde Internet a vzájemně propojené technologie rovněž v rámci veřejného osvětlení. Vedle náhrady klasických zářivek za LED mohou náklady dále snížit senzory, které umožňují regulovat osvětlení na základě pohybu, takže v méně frekventovaných ulicích nemusí lampa svítit celou noc, aniž by tam prošel jediný člověk. U chytrých lamp je zároveň možné regulovat intenzitu osvětlení i dle aktuálního počasí. Energii pro své svícení pak mohou chytré lampy získávat z fotovoltaických panelů či sloužit jako hot-spot pro místní Wi-Fi.

Chytrá města nabízejí svým občanům i návštěvníkům celou řadu výhod. Osvícení zastupitelé by však při jejich budování měli myslet i na slabá místa, kterými je často nedostatečné zabezpečení včetně ochrany bezdrátové komunikace.

Jednou z nezbytných podmínek pro přeměnu českých měst a městeček na „chytrá města“ je zapojení občanů. Nebojte se proto oslovit své starosty, starostky a zastupitele a přijít s nápadem, jak by moderní technologie mohly pomoci ve vašem městě. Příklady úspěšných „chytrých měst“ ukázaly, že je nutná nejen spolupráce vedení města s občany, ale i firmami.
S budováním takového města je dobré začít odspodu formou menších a vzájemně navazujících projektů, než rovnou velkými projekty, které by mohly skončit neúspěchem. Nejen před volbami pak neskočte na udičku jedné „chytré“ lavičce, jejíž jedinou funkcí je nabíjení přes USB a fotovoltaický panel. Chytrá města jsou totiž založena na vzájemně propojených technologiích a podobně jako jedna vlaštovka jaro nedělá, tak ani jedna lavička nedělá město chytrým.


Doporučená videa Jak na Internet:
Internet věcí
Informace o obci, ve které žiji
Chytrá domácnost a ochrana soukromí
eGovernment
Wearables - nositelná elektronika
Ekologie v kapse

Další zajímavé články a zdroje:
MMR - Koncept Smart Cities, mmr.cz
Jak funguje inteligentní město – smart city, Ing. Jakub Slavík, MBA (proelektrotechniky.cz)
Smart City: Cesta ze lepším životem ve městě., společnost Economia a.s. (ihned.cz)
SMART Cities, iprpraha.cz
Jaroslav Kacer (Brno): Smart City je nové náboženství. Koledníci prodávají teplou vodu, Jan Sedlák (lupa.cz)

Nahoru