:-)
5.9
Left Right

Jednotný digitální trh

Evropská unie a bruselská legislativa není jen o stanovování rozměrů klece na slepice či zákazu používat pro Tuzemák název rum vyhrazený výhradně třtinovým destilátům. Mezi výhody EU patří možnost svobodně cestovat, studovat či pracovat v jiné zemi, stejně jako nakupovat na Internetu bez cla a nutnosti doplácet DPH. Využívat těchto výhod můžeme díky tzv. jednotnému trhu, který je budován již do roku 1968 a stojí na čtyřech svobodách - svobodě volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Díky jednotnému trhu a čtyřem svobodám tak dnes můžeme cestovat z Prahy do slunného Portugalska jen na občanský průkaz, tam si na stejný průkaz půjčit automobil a ubytovat se v některém z příjemných hotýlků na břehu Atlantiku. Mnoho věcí, které však fungují ve světě „fyzickém“ však v elektronické podobě zatím není možné.

Evropská unie se proto snaží o vybudování takzvaného jednotného digitálního trhu, který představuje jednu z hlavních priorit strategie Digitální agenda pro Evropu. Jejím cílem je umožnit občanům studovat, pracovat, bydlet a pobírat důchod kdekoli na území Evropské unie a podnikatelům dát možnosti zřídit a provozovat podnik kdekoli v Evropě nezávisle na původním umístění.

O tom, že tyto cíle nemusí být nereálné, se snaží přesvědčit tzv. rozsáhlé pilotní projekty (LSP) zaměřené na jednotlivé oblasti elektronizace veřejné správy, nebo-li e-Governmentu.

  • Cílem projektu STORK je umožnit vzájemné uznávání elektronické identifikace a bezproblémového přihlašování (autentizace) ke službám e-Governmentu v jiné zemi EU pomocí nástroje, který používám ve své zemi, ať již je to elektronická občanka nebo např. mojeID.

  • Projekt epSOS se věnuje oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health), kdy usiluje např. o sdílení základních dat o pacientech (např. krevní skupina) tak, aby tyto údaje byly k dispozici lékařům např. při zranění českého pacienta, který se vydal lyžovat do Rakouska.

  • PEPPOL se zaměřuje na oblast přeshraničního zadávání veřejných zakázek a usnadnění komunikace jak mezi dodavatelem a odběratelem ve všech fázích výběru veřejné zakázky, tak v případě vlastního nákupu a platby.

  • Projekt SPOCS se snaží usnadnit zahájení podnikání v jiném členském státě, přičemž usiluje o propojení tzv. Jednotných kontaktních míst vybudovaných v jednotlivých zemích EU.

  • A na závěr e-CODEX se zaměřuje na spolupráci členských států v oblasti elektronické justice a usnadnění spolupráce při realizaci Evropského platebního rozkazu (EPO), Evropského zatýkacího rozkazu (EAW) či vzájemné uznávání peněžitých trestů a pokut.

K propojení uvedených projektů a dobudování jednotného digitálního trhu přispívá projekt e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), který se nezaměřuje jen na technickou stránku (interoperabilitu), ale též reflektuje současnou i připravovanou evropskou legislativu.
Mezi tu nejvýznamnější patří v současné době nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které je více známo pod zkráceným názvem eIDAS.

Díky uvedeným projektům a evropské legislativě tak snad již není daleko doba, kdy se bude moci Estonec přihlásit svým elektronickým občanským průkazem do české datové schránky jeho firmy, přes mojeID se přihlásit k evropské autentizační službě ECAS nebo se ucházet o veřejnou zakázku vypsanou některým ze švédských regionů a vše vyřídit on-line. Viva jednotná Evropo!

Další informace:
Wikipedia – e-SENS
STORK 2.0 vytváří jednotný prostor pro elektronickou identifikaci a autentizaci v Evropě
Katalog stavební bloků CEF -en

Nahoru