:-)
1.10
Left Right

Uživatelské podmínky

Lidé už se naučili být obezřetní při podepisování papírových smluv a čím dál tím častěji pročítají i pasáže psané malým písmem, které se na první pohled jeví jako nepodstatné a přitom skrývají důležité informace, jenž by nám neměly uniknout.
Na Internetu však již tak opatrní nejsou.
Při on-line nákupu zboží a služeb, instalaci programů či aplikací a mnoha dalších činnostech musíme daný počin stvrdit označením políčka s informací, že jsme se seznámili se smluvními podmínkami, což má stejný význam, jako bychom je vlastnoručně podepsali.
Tím se stávají součástí uzavřené smlouvy a jsou pro nás závazné.

V případě nákupu zboží po Internetu vymezují detailně práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího velmi často obchodní podmínky, a to od okamžiku objednání zboží, až po jeho doručení, případně reklamaci.
Například se zde dozvíme důležité informace týkající se ceny zboží, možností jeho zaplacení, dodacích lhůt, forem dodání zboží, záruky a případně následného servisu. Dále se v obchodních podmínkách dočteme, jak postupovat v případě vadného plnění smlouvy či v situaci, že zboží chceme vrátit.

Potvrzením obchodních podmínek bez toho, aniž bychom si je pořádně přečetli, dáváme často také nevědomky souhlas k následnému zasílání obchodních sdělení ze strany internetového obchodu nebo předání našich osobních údajů dalším osobám. Při potvrzování podmínek buďme tedy na pozoru, co skutečně schvalujeme a zda si to opravdu přejeme.
Zasílání obchodních sdělení můžeme odmítnout i dodatečně, nejčastěji kliknutím na odkaz v e-mailu nebo zasláním zprávy jejímu odesílateli.

Pokud se rozhodneme si on-line pořídit software, zavazujeme se k tzv. licenčním podmínkám neboli EULA (End User License Agreement), které zjednodušeně řečeno určují, co uživatel smí či nesmí s daným produktem dělat.
Jedná se např. o zákaz editace a šíření programu, neoprávněné nakládání s ním, závazek používat jej pouze nekomerčně (s tím se lze setkat při pořizování tzv. zkušebních a tedy neplacených verzí) atd.
Počítačový program je autorským dílem ve smyslu autorského zákona, a zůstává i nadále majetkem výrobce. Software tedy nemůžeme koupit a nabýt k němu vlastnické právo, můžeme si pouze zakoupit licenci k užívání tohoto programu. Instalace jakéhokoli programového vybavení je vždy podmíněna předchozí akceptací EULA.

Na Internetu bohužel mnohdy platí pravidlo, že co je nabízeno zdarma, je ve skutečnosti zpoplatněno a kolikrát se nejedná o zanedbatelnou částku.
Proto bychom měli bedlivě číst veškeré informace a smluvní podmínky, k nimž se zavazujeme. Mnoho lidí uvedené podmínky jen „odklikne“, aniž by je pečlivě prostudovalo, aby se co nejrychleji dostali k vytyčenému cíli, a to objednat zboží či službu, a začít ji co nejdříve užívat.
Pak může dojít k nemalému překvapení, když zjistíme, že se k objednávce váže další poplatek, který byl uveden ve smluvních podmínkách zmenšeným písmem, což v nás vzbuzuje pocit, že to není důležité, a proto tyto věty často nečteme.

Zde stojí za zmínku případ ze Slovenska, kdy nejmenované webové stránky nabízely freewarový software, jehož stažení bylo podmíněno registrací.
Na konci registračního procesu drobným písmem stálo, že se uživatel zavazuje platit provozovateli webu pravidelné měsíční poplatky, a to po dobu dvou let. Podobným způsobem byla uvedena i informace o možnosti odstoupení od smlouvy. Uživatelů, kteří podmínky registrace nečetli a jen je odklikli, byly stovky. Někteří z nich doručenou fakturu zaplatili, jiní se s provozovatelem webových stránek dodnes soudí.

Na pozoru bychom měli být i na sociálních sítích, kde musíme při založení účtu též odsouhlasit uživatelské podmínky.
Nad obsahem, který sem vkládáme, ztrácíme do jisté míry kontrolu. Může se dokonce stát, že publikované fotografie a seznam našich přátel využije provozovatel sociální sítě ke komerčním účelům, samozřejmě jen v případě, že jsme mu k tomu sami udělili souhlas prostřednictvím akceptace uživatelských podmínek.

Jako internetoví uživatelé, se též zavazujeme neporušovat svým jednáním uvedená pravidla a zásady. Odsouhlasením uživatelských podmínek na diskusních a sociálních sítích se zaručujeme dodržovat určitý kodex chování.
Například se musíme vyvarovat psaní nevhodných komentářů, zveřejňování klamavých a nepravdivých informací, vkládání příspěvků a fotografií, které by ohrožovaly naše vlastní soukromí či soukromí jiných uživatelů nebo zasahovaly do autorských práv třetích osob.
Tyto a mnohé další aktivity pak mohou vést k tomu, že provozovatel webové stránky zruší z důvodu nevhodného chování uživatelský účet.

Je tedy důležité mít na paměti, že i prostředí Internetu má svá pravidla a jejich nedodržením, podceňováním či neuvědoměním si jejich existence, se vystavujeme určitému riziku.
Pokud si pečlivě přečteme uživatelské či obchodní podmínky, možná nakonec zjistíme, že danou službu vlastně ani nepotřebujeme.


Doporučená videa Jak na Internet:
Skryté nástrahy mobilních aplikací
Rizika sociálních sítí
Jak bezpečně nakupovat
Ochrana osobních údajů

Další zajímavé články a zdroje:
Obchodní podmínky aneb dobrý sluha, ale zlý pán?, Petr Uklein (epravo.cz)
Vzorové obchodní podmínky, dtest.cz

Nahoru