:-)
1.10
Left Right

Uživatelské podmínky

Lidé se už naučili být obezřetní při podepisování papírových smluv a čím dál tím častěji pročítají i pasáže psané malým písmem, které se na první pohled jeví jako nepodstatné. Přitom ale skrývají důležité informace, které by nikomu neměly uniknout.
Na Internetu však jeho uživatelé už tak opatrní nejsou.
Při on-line nákupu zboží a služeb, instalaci programů a aplikací i mnoha dalších činnostech musíte daný počin stvrdit označením políčka s informací, že jste se seznámili se smluvními podmínkami. To má stejný význam, jako byste je vlastnoručně podepsali. Tím se stáváte součástí uzavřené smlouvy a jsou pro vás závazné.

Obchodní podmínky

V případě nákupu zboží po Internetu vymezují detailně práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího velmi často obchodní podmínky, a to od okamžiku objednání zboží až po jeho doručení, případně reklamaci.
V obchodních podmínkách se tak dozvíte důležité informace týkající se ceny zboží, možností jeho zaplacení, dodacích lhůt, forem dodání zboží, záruky a případného servisu. Dále se v nich dočtete, jak postupovat v případě vadného plnění smlouvy nebo v situaci, že zboží chcete vrátit.
Potvrzením obchodních podmínek bez toho, aniž byste si je přečetli, dáváte často také nevědomky souhlas k následnému zasílání obchodních sdělení ze strany internetového obchodu nebo předání vašich osobních údajů dalším osobám. Při potvrzování podmínek buďte tedy na pozoru, co skutečně schvalujete a zda si to opravdu přejete.
Zasílání obchodních sdělení můžeme odmítnout i dodatečně, nejčastěji kliknutím na odkaz v e-mailu nebo zasláním zprávy jejímu odesílateli.

Licenční podmínky

Pokud se rozhodnete si přes Internet pořídit software, zavazujete se k licenčním podmínkám neboli EULA (End User License Agreement). Ty určují, co uživatel smí nebo nesmí s daným produktem dělat.
Mohou tak například zakazovat neoprávněné nakládání s programem nebo jeho editaci a šíření. Také uživatele mohou zavazovat k tomu používat jej pouze nekomerčně, s čímž se nejčastěji setkáte u pořízení zkušebních nebo neplacených verzí.
Počítačový program je autorským dílem ve smyslu autorského zákona, a zůstává i nadále majetkem výrobce. Software tedy nemůžete koupit a nabýt k němu vlastnické právo. Můžete si pouze zakoupit licenci k jeho užívání. Instalace jakéhokoliv programového vybavení je vždy podmíněna předchozí akceptací EULA.

Číst podmínky se vyplatí

Na Internetu bohužel mnohdy platí pravidlo, že co je nabízeno zdarma, je ve skutečnosti zpoplatněno a často se nejedná o zanedbatelnou částku.
Proto pečlivě čtěte veškeré informace a smluvní podmínky, k nimž se zavazujete. Mnoho lidí uvedené podmínky jen „odklikne“, aniž by je pečlivě prostudovali. Chtějí se totiž co nejrychleji dostat k vytyčenému cíli – objednat zboží či službu, a začít ji co nejdříve užívat.
Pak může dojít k nemalému překvapení. Třeba když zjistíte, že se k objednávce váže další poplatek, který byl uveden ve smluvních podmínkách menším písmem. To sice může v člověku vzbudit dojem, že pasáž není důležitá, a tak ji ani nečte, ale opak bývá pravdou.
Zde stojí za zmínku případ ze Slovenska, kdy nejmenované webové stránky nabízely freewarový software, jehož stažení bylo podmíněno registrací. Na konci registračního procesu stálo drobným písmem, že se uživatel zavazuje platit provozovateli webu pravidelné měsíční poplatky, a to po dobu dvou let. Podobným způsobem byla uvedena i informace o možnosti odstoupení od smlouvy. Přitom se našly stovky uživatelů, kteří podmínky registrace nečetli a jen je odklikli. Někteří z nich doručenou fakturu zaplatili, jiní se s provozovatelem webových stránek dodnes soudí.

Uživatelské podmínky sociálních sítí

Na pozoru buďte i na sociálních sítích. I tam musíte při založení účtu odsouhlasit uživatelské podmínky.
Nad obsahem, který tam vkládáte, ztrácíte do jisté míry kontrolu. Může se dokonce stát, že publikované fotografie a seznam vašich přátel využije provozovatel sociální sítě ke komerčním účelům – samozřejmě jen v případě, že jste mu k tomu sami udělili souhlas prostřednictvím akceptace uživatelských podmínek.
Jako internetoví uživatelé se též zavazujete neporušovat svým jednáním uvedená pravidla a zásady. Odsouhlasením uživatelských podmínek na diskusních a sociálních sítích se zaručujete dodržovat určitý kodex chování. Musíte se tak vyvarovat například psaní nevhodných komentářů, zveřejňování klamavých a nepravdivých informací, vkládání příspěvků a fotografií, které by ohrožovaly vaše vlastní soukromí či soukromí jiných uživatelů nebo zasahovaly do autorských práv třetích osob.
Tyto a mnohé další aktivity pak mohou vést k tomu, že provozovatel webové stránky vám zruší z důvodu nevhodného chování uživatelský účet.

Dodržujte pravidla

Mějte tedy na paměti, že i prostředí Internetu má svá pravidla a jejich nedodržením, podceňováním či neuvědoměním si jejich existence, se vystavujete určitému riziku.
Pokud si pečlivě přečtete uživatelské či obchodní podmínky, možná nakonec zjistíte, že danou službu vlastně ani nepotřebujete.


Doporučená videa Jak na Internet:

Skryté nástrahy mobilních aplikací
Rizika sociálních sítí
Jak bezpečně nakupovat
Ochrana osobních údajů

Další zajímavé články a zdroje:

Obchodní podmínky aneb dobrý sluha, ale zlý pán?, Petr Uklein (epravo.cz)
Vzorové obchodní podmínky, dtest.cz
Souhlasit, nebo odejít: Facebook kvůli GDPR přichází s novými podmínkami. Jak se v nich vyznat?, iROZHLAS.cz

Nahoru