:-)
8.5
Left Right

Jak reklamovat zboží na Internetu

Nákupy na Internetu bývají pro zákazníky často výhodné, a to nejen kvůli ceně. Sice si nemůžete nabízené zboží prohlédnout a vyzkoušet, ale e-shopy nabízejí i další výhody. Snadno lze vrátit nechtěné zboží nebo reklamovat poškozené.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy může zákazník podle Občanského zákoníku (§ 1829) do čtrnácti dnů bez udání důvodu, ale neměl by si tuto možnost plést s reklamací. Některé internetové obchody nabízí tuto lhůtu prodlouženou až na 30 dní. Není-li o zákonné možnosti odstoupit od smlouvy spotřebitel poučen (například v obchodních podmínkách e-shopu), pak se lhůta prodlužuje o jeden rok, tedy na 1 rok a 14 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí splňovat určité náležitosti:

  • Zboží nesmí být poškozené.
  • Zboží musí být vráceno se vším příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně. Jestliže není zboží vráceno v prodejním obalu má prodejce právo účtovat skutečně vynaložené náklady na vrácení do původního stavu.
  • Úhrada nákladů na dopravu vráceného zboží jde také na vrub zákazníka, pokud jej o tom obchodník poučil. Jinak náklady spojené s vrácením zboží nese právě on.

Podle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel od některých smluv odstoupit nemůže, a to například na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel ochranný obal (ochrannou známku výrobce) nebo na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, případně zboží, u kterého byl porušen hygienický obal!

Firemní zákazníci

Možnost odstoupit od smlouvy se ovšem nevztahuje na firemní zákazníky (takzvaný nákup na IČO). Tam záleží na podmínkách uzavřené smlouvy nebo na obchodních podmínkách, které si firemní zákazníci s jednotlivými obchodníky dojednají nebo jaké obchodníci nabízejí pro tuto skupinu klientů.

Vrácení peněz a zboží

Peníze za zboží pak obchodník nemusí vrátit dříve, než je mu doručeno nebo než zákazník prokáže, že jej odeslal. Poté však nejpozději do 14 dnů, a to včetně všech ostatních nákladů, které od zákazníka přijal – například za dopravu. I zákazník má své povinnosti – vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamace

Reklamovat zboží by měl zákazník neprodleně po zjištění vady. A to tam, kde zboží koupil, případně u jiné osoby vyznačené v záručním listě. Tou je zpravidla smluvní servis.
Pokud zboží reklamujete, nemusíte ho vracet v původním obalu a funkční. U reklamací platí náklady na dopravu zboží obchodník.
V závislosti na povaze vady máte jako kupující nárok na výměnu zboží za nové, odstranění vady, slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. Pokud se tak nestane, zákazník má právo od smlouvy odstoupit, nebo si zvolit jiný způsob řešení reklamace dle svého výběru. Dejte však pozor na text reklamačního protokolu – třicetidenní lhůtu je možné prodloužit pouze po vzájemné dohodě!
Reklamaci lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí.

Certifikace obchodů sdružení APEK

Od roku 1999 provádí APEK certifikace internetových obchodů, prodejců zážitků a cestovních kanceláří nabízejících své služby na Internetu. Asociace pro elektronickou komerci v současné době vystavuje dva druhy certifikátů – APEK Certifikovaný obchod a APEK Certifikát kvality. Oba tyto certifikáty potvrzují důvěryhodnost internetového obchodu, dodržování platné legislativy a vstřícný přístup k zákazníkům.


Doporučená videa Jak na Internet:
Placení na Internetu
Nakupování použitého zboží na Internetu
Jak bezpečně nakupovat
On-line nákupy v zahraničí
Jak začít prodávat na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?, Martin Ježek (Finance.cz)
Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, advokátní kancelář Kropáček LEGAL
Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě – kdo platí dopravné a na co má kupující a prodávající nárok?, Škola spotřebitele

Nahoru