:-)
5.14
Left Right

Zákony na Internetu

Ignorantia legis non excusat, nebo-li neznalost zákona neomlouvá, praví známé rčení. Proto se občas může hodit mít znění zákonů při ruce. Jak se ale v té záplavě odstavců a paragrafů vyznat? Navíc, když se zákony neustále mění, novelizují, doplňují... I v tomto případě nám pomůže Internet.

Zákony i vyhlášky lze totiž vyhledávat prostřednictvím řady nástrojů dostupných on-line. A obvykle zdarma. Běžným uživatelům, kteří se potřebují podívat např. na aktuální znění Zákoníku práce či se seznámit s novou podobou Občanského zákoníku, tak mohou tyto portály nahradit placené aplikace.
Ale pozor na kvalitu. Mezi nejlépe hodnocenými weby se uvádí například www.zakonyprolidi.cz. Ty zpřístupňují nejen účinné předpisy, ale i ty platné. Tedy ty, které sice již vyšly ve Sbírce, ale ještě nenabyly účinnosti. Tím se pro mnoho uživatelů stávají lepším zdrojem než třeba samotný Portál veřejné správy (viz níže).

A jaké jsou další oblíbené zdroje právních informací na Internetu?

Portál Ministerstva vnitra
Sbírku zákonů nabízí volně k nahlédnutí na svých webových stránkách také Ministerstvo vnitra. Vyhledávat je zde možné nejen podle čísel předpisů, ale také fulltextově. Kromě Sbírky zákonů je zde zpřístupněna také Sbírka mezinárodních smluv. Aplikace v dolní části obrazovky navíc upozorňuje na 10 nejnovějších předpisů Sbírky zákonů / Mezinárodních smluv, které jsou seřazeny chronologicky, jak je vydává Tiskárna Ministerstva vnitra.
Sbírka zákonů

Portál veřejné správy
Užitečné informace nabízí také Portál veřejné správy. I zde lze vyhledávat prostřednictvím vyhledávacích polí v aktualizovaných textech právních přepisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné. Portál také umožňuje vyhledávat ve věstnících vydávaných jednotlivými kraji a nabízí i odkazy na překlady právních předpisů Evropské unie.
portal.gov.cz

Evropské právo v kostce
Bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným veřejným dokumentům nabízí také web EUR-Lex, který je dostupný ve 24 úředních jazycích EU včetně češtiny. Jeho databáze obsahuje okolo 2 815 000 dokumentů vydaných od roku 1951, denně se aktualizuje a každoročně se rozšíří o přibližně 12 000 dokumentů.
Databáze je přehledná a umožňuje vyhledávání nejen podle čísel dokumentů, ale i podle klíčových slov, data či autora. Kromě sbírek a rejstříků předpisů zde uživatelé naleznou také mezinárodní smlouvy, platné právní předpisy, návrhy, judikatury či parlamentní interpelace. Zájemci tak mají k dispozici nejen více informací o právu EU, ale také o procesu legislativní činnosti a orgánech EU.
europa.eu

Aplikace šetří čas
Rozšířené možnosti vyhledávání v zákonech umožňují nejrůznější speciální webové a desktopové aplikace, bývají ale většinou placené. Kromě rychlého a pohodlného vyhledávání nabízejí například také časové určení dokumentů, zobrazení souvislostí, možnost psát poznámky, či vytvářet složky a záložky. Placenou desktopovou aplikaci je možné zakoupit například na legis.cz, zakonycr.cz, uživatelsky přátelské aplikace také nabízí například zákony.cz, sbirka.cz či sagit.cz.

Povinné informace na Internetu
Prakticky všechny obce, města i kraje provozují webové prezentace, na nichž občanům poskytují užitečné informace. Ne vždy jsou však všechna zveřejněná data v takovém rozsahu a takové struktuře, kterou jim ukládají zákony. Tyto povinné informace slouží především k tomu, aby se každý uživatel zorientoval v tom, o jaký subjekt se jedná, jak funguje, jaké má pravomoci či jak s ním může v případě potřeby komunikovat.

Povinné údaje jsou dvojího druhu. Jedná se o tzv. 17bodovou strukturu obsahující zejména kontaktní informace, IČ, číslo účtu apod. (často i úřední hodiny, které již ale nejsou povinné) a dále o tzv. životní situace - popisy poskytující návod k řešení vybraných agend, např. vyřízení nového občanského průkazu.

Další informace:
moderniobec.ihned.cz
zákonyprolidi.cz
nicom.cz
europa.eu
mvcr.cz - Legislativa

Nahoru