:-)
4.3
Left Right

Doména, IP adresa, DNS

Co je IP adresa

Jednotlivé uzly internetové sítě, které poskytují určité služby, například servery, jsou identifikovány celosvětově unikátní IP adresou. Díky IP adresám lze snadno využít jakoukoliv internetovou službu, najít každou konkrétní stránku.

Kód IP adresy

IP adresy jsou tvořeny jakýmsi kódem: V případě staršího (ale stále nejčastěji používaného) přenosového protokolu IPv4 má adresa podobu čísel oddělených tečkami, například 217.31.201.43.
V případě novějšího protokolu IPv6 se jedná o kombinaci čísel a písmen oddělených dvojtečkami, například 2001:200:8002:203:47ff:fea5:3085.
Liší se zejména množstvím stanic, které takto můžete adresovat. Zatímco adres IPv4 byl nedostatek a v současné době jsou už vyčerpány, svou IPv6 může mít úplně každá chytrá lednička.
Takto vytvořené adresy jsou pro člověka téměř nezapamatovatelné, podobně jako je těžké zapamatovat si větší množství telefonních čísel. Proto v mobilních telefonech existují telefonní seznamy. Při volání se v telefonním seznamu vybere jméno volaného a telefon vytočí konkrétní telefonní číslo, které je přiřazené k danému jménu. Podobným způsobem jako telefonní seznam funguje systém DNS (Domain Name System) pro IP adresy.

Systém DNS

Systém DNS umožňuje přiřadit k číselné IP adrese určité symbolické jméno, takzvané doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a často jej dokáží intuitivně napsat například do webového prohlížeče. Prohlížeč se podobně jako telefon podívá do seznamu a „přeloží“ zadané jméno do čísel nebo písmen, tedy přiřadí k němu správný záznam v podobě číselné kombinace. Automaticky se připojí na IP adresu odpovídající doménovému jménu a stránku uživateli zobrazí.
Pro lepší představivost jak funguje DNS se můžete podívat na animaci.

Úrovně domén

Aby celosvětový seznam doménových jmen nebyl obrovský a nezvladatelný, byla v něm zavedena určitá hierarchie. Doménová jména byla rozdělena na domény jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou. Jejich celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – například mail.nic.cz.
Jednotlivé úrovně jsou číslované pozpátku:

  • Poslední část jména je doména první úrovně nebo také doména nejvyšší úrovně: TLD – Top Level Domain, v našem předchozím příkladě cz.
  • Následuje doména druhé úrovně: SLD – Second Level Domain, v našem případě nic.
  • Dále následují domény třetí, čtvrté, páté a dalších úrovní, ty již nemají žádné speciální názvy. Náš příklad obsahuje ještě doménu třetí úrovně: mail.

Díky víceúrovňové hierarchii se zvětšil prostor pro tvorbu doménových jmen. Postačí, aby jednotlivá jména byla unikátní pouze v rámci dané úrovně (například mohou bez konfliktu existovat doménová jména nic.cz, nic.com i nic.eu).

Doménový strom

Došlo také ke zjednodušení hierarchického uspořádání systému domén v takzvaném doménovém stromu.
Kořen doménového stromu obsahuje informaci o všech TLD doménách (například .cz). Každá z těchto TLD má pak svůj registr všech SLD domén. Registr domény nejvyšší úrovně .cz tedy obsahuje veškeré domény druhého řádu, například nic.cz, seznam.cz, idnes.cz. Každá z těchto domén druhého řádu má i seznam domén třetího řádu, například www.nic.cz, bird.nic.cz, fred.nic.cz atd.
Na stejném principu roste doménový strom až k doménám libovolného řádu. Informace o doménách jsou fyzicky uloženy na jmenných serverech (Name Servers). A to buď jako přímá informace o IP adresách náležejících danému doménovému jménu, nebo formou odkazu na jiný jmenný server, který pro dané doménové jméno následuje v doménovém stromu, takzvaná delegace.

Správce domén

Každý registr domén má organizaci či osobu, která působí jako jeho správce. Určuje pravidla pro registraci doménových jmen pro subdomény – například omezení v tom, kdo si doménové jméno může registrovat, cenu registrace a její způsob, podobu doménového jména atd. Některé registry jsou více otevřené a umožňují registrovat doménové jméno prakticky komukoliv, jiná vyžadují přísnější pravidla.


Doporučená videa Jak na Internet:
Internetové domény
Webhosting
Jak začít prodávat na Internetu
Jak být vidět na Internetu
Historie Internetu

Další zajímavé články a zdroje:
Nebojte se zkratek a zjistěte, jak funguje i vaše doména, Mária Gerliczyová (Domena.cz)
O doménách a DNS, CZ.NIC
Jak registrovat doménu .cz, CZ.NIC
Zapomeňte na nové domény, český web musí mít doménu CZ, Tomáš Krause (tomaskrause.cz)
FRED – open-source program pro provoz domén a databáze ENUM, CZ.NIC

Nahoru