:-)
6.15
Left Right

Veřejné počítače

Pokud používáte počítač, který nemáte pod kontrolou vy, ani nikdo komu důvěřujete, je potřeba vždy dbát zvýšené opatrnosti. Zejména při používání počítačů v hotelech, v knihovně či v internetové kavárně. Pokud se z takovéhoto počítače připojujete do nějaké služby vyžadující jméno a heslo, je potřeba se vyvarovat některých akcí: Pokud se prohlížeč zeptá na uložení Vašeho jména a hesla, nesmíte mu to povolit. Dále je potřeba se vyvarovat použití trvalého přihlášení. Při ukončení práce s prohlížečem je také potřeba se před jeho uzavřením nezapomenout odhlásit. Buďte ostražití, dávejte pozor na lidi, pohybující se okolo vás. Mohou vás sledovat a pokoušet se odpozorovat například vaše přihlašovací údaje. Pokud možno nikdy nepracujte na veřejném počítači s důvěrnými informacemi, nezadávejte čísla platebních karet ani se nepřihlašujte do citlivých služeb, jako je například internetové bankovnictví. Riziko zneužití je na těchto počítačích příliš vysoké. Používejte také privátní mód prohlížeče, při kterém prohlížeč neukládá žádné údaje o průběhu Vašeho sezení, tedy ani navštívené stránky, či dočasné soubory.

Samostatnou kapitolou jsou veřejně dostupné wifi sítě a jejich používání. Na veřejných wifi sítích se vyvarujte přihlašování do služeb, které nevyžadují pro přihlášení https. Pokud se přihlásíte na službu pomocí http, existuje velké riziko odchytnutí jména a hesla útočníkem. Avšak ani při použití https není útok nemožný. Proto pokud by Vám prohlížeč při připojení přes veřejnou wifi začal dávat varovné hlášení o neplatném, či jinak poškozeném certifikátu, okamžitě práci na dané stránce ukončete. Také si průběžně kontrolujte, že Váš prohlížeč nadále používá https. Existuje útok, při kterém se útočník vloží mezi oběť a server a prohlížeč oběti donutí přejít na http. Přijímá nechráněné informace z prohlížeče oběti(například jméno a heslo internetového bankovnictví) a sám pak se serverem banky komunikuje pomocí https. Oběti pak posílá přes http všechny odpovědi od serveru. Ta tak nemá šanci si probíhajícího útoku všimnout, pokud nezaznamená změnu protokolu z https na http. Proto při využívání veřejných wifi sítí a to i těch chráněných heslem je potřeba dbát zvýšené pozornosti.

Rada na závěr: Pokud pro Vás není nezbytně nutné veřejně dostupné počítače používat, radši je nepoužívejte. Nebo je využívejte pouze pro shlédnutí zpráv nebo jako zdroj informací.

Nahoru