:-)
7.15
Left Right

Veřejné počítače

Při používání počítače, který nemáte pod kontrolou vy sami nebo někdo, komu důvěřujete, buďte obzvlášť opatrní. Zejména při používání počítačů v hotelech, knihovnách nebo v internetových kavárnách. V případě, že se z takového počítače připojujete do služby, která vyžaduje jméno a heslo, vyvarujte se některých akcí:

  • Když se prohlížeč zeptá na uložení vašeho jména a hesla, nesmíte mu to povolit.
  • Nepřihlašujte se trvale.
  • Při ukončení práce s prohlížečem se před jeho uzavřením nezapomeňte odhlásit.

Buďte ostražití. Dávejte pozor na lidi pohybující se okolo vás. Mohou vás sledovat a pokoušet se odpozorovat například vaše přihlašovací údaje. Pokud možno nikdy nepracujte na veřejném počítači s důvěrnými informacemi, nezadávejte čísla platebních karet ani se nepřihlašujte do citlivých služeb jako je internetové bankovnictví. Riziko zneužití je na těchto počítačích příliš vysoké. Používejte také privátní nebo anonymní mód prohlížeče, při kterém prohlížeč neukládá žádné údaje o průběhu vašeho sezení, tedy ani navštívené stránky nebo dočasné soubory.

Veřejné Wi-Fi

Samostatnou kapitolou jsou veřejně dostupné sítě Wi-Fi a jejich používání. Na veřejných sítích Wi-Fi se vyvarujte přihlašování do služeb, které nevyžadují pro přihlášení https. Pokud se přihlásíte na službu pomocí http, existuje velké riziko odchytnutí jména a hesla útočníkem.
Ale ani při použití https není útok nemožný. Proto pokud vám prohlížeč při připojení přes veřejnou Wi-Fi začne dávat varovné hlášení o neplatném či jinak poškozeném certifikátu, okamžitě práci na dané stránce ukončete. Také si průběžně kontrolujte, že váš prohlížeč nadále používá https.
Existuje útok, při kterém se útočník vloží mezi oběť a server a prohlížeč oběti donutí přejít na http. Přijímá nechráněné informace z prohlížeče oběti (například jméno a heslo internetového bankovnictví) a sám pak se serverem banky komunikuje pomocí https. Oběti pak posílá přes http všechny odpovědi od serveru. Ta tak nemá šanci si probíhajícího útoku všimnout, pokud nezaznamená změnu protokolu z https na http. Proto při využívání veřejných sítí Wi-Fi, a to i těch chráněných heslem, je potřeba dbát zvýšené pozornosti.
Rada na závěr: Pokud to pro vás není nezbytně nutné, veřejně dostupné počítače radši nepoužívejte. Nebo je využívejte pouze pro zhlédnutí zpráv a jako zdroj informací.


Doporučená videa Jak na Internet:
Serverové certifikáty
Internet na cestách
Internetové bankovnictví
Máme se bát kybernetických útoků?

Další zajímavé články a zdroje:
Bezpečný Internet
Seznam se bezpečně – filmu o nástrahách Internetu
Proč byste při každém připojení měli používat VPN, Ian Paul, David Čepička (PCWorld.cz)
Schovejte se na síti při surfování z PC, mobilu či tabletu, Jakub Dvořák (Technet.cz)

Nahoru