:-)
5.9
Left Right

Otevřená data

Co má společného nákladní přeprava a národní hospodářství? Na Novém Zélandu by vám řekli, že poměrně dost. V rámci projektu Truckometer totiž přišli na to, že na základě dat vládní agentury pro dopravu o hustotě provozu nákladních aut lze velmi přesně odhadnout vývoj domácí ekonomiky zhruba na půl roku dopředu. To je typický příklad využití otevřených dat (běžně se setkáte také s anglickým termínem open data).

Otevřená data jsou přístupná pro každého

Open data jsou důležitým zdrojem informací, který je dostupný na Internetu. Převážně pochází z veřejné správy, nezřídka je poskytují také nevládní a kulturní instituce, univerzity i soukromé organizace.
Data jsou přístupná on-line ve strukturované a strojově čitelné podobě. Jejich využití není omezeno žádnými technickými ani jinými překážkami, většinou jsou navíc poskytována zcela zdarma nebo za symbolický poplatek. Využívat a sdílet je tak může kdokoliv. Příkladem mohou být i statistiky týkající se domény .cz, které tímto způsobem zpřístupňuje správce české národní domény, sdružení CZ.NIC.

Nesporné výhody

V praxi tak může mít každý obyvatel dané země jak lepší přístup k informacím, které až dosud spravoval stát, tak možnost s těmito informacemi pracovat dál a využívat je k různým účelům. Pozitivních efektů si můžeme představit celou řadu: posílení transparentnosti veřejné správy a aktivního boje proti korupci, zvýšení politické zodpovědnosti, aktivní zapojení občanů do rozhodování vlády nebo nové modely žurnalistiky, které díky velkému množství dat dokážou poskytovat komplexní analytické zprávy.
Volný přístup k datům je však výzvou také pro podnikatele. Přímo pracovat s uloženými daty může být pro širokou veřejnost značně komplikované, je proto nutné vyvinout aplikace, které s daty pracují a zpřístupní je laické veřejnosti ve srozumitelné podobě. Aplikace tak mohou nabízet například data o veřejné dopravě, kriminalitě, hospodaření obcí, mapové služby, rejstříky škol a jiných objektů občanské vybavenosti i mnohé další.

Historie a současnost otevřených dat

S prvním systematickým zveřejňováním dat v otevřené podobě začala vláda USA již v roce 2009 a podobným směrem se vydaly i další země, například Rakousko nebo Velká Británie, která v této oblasti patří mezi světové lídry.
Česká republika se k programu otevřených dat Open Government Partnership připojila 14. září 2011. O tom, že se open data v rámci celé Evropské unie skutečně stanou realitou, rozhodly na jaře roku 2011 také Evropský parlament a Rada Evropské unie. Odsouhlasili totiž revizi evropské PSI směrnice z roku 2003 (směrnice upravující nakládání s informacemi generovanými veřejným sektorem), podle níž musí všechny členské státy EU do svých zákonů zanést pravidla pro transparentní přístup k veřejným informacím.

Kdy open data slouží veřejnosti

V Česku už dnes existuje množství projektů, které představují dobrý příklad, jak lze s veřejně přístupnými informacemi zajímavě naložit. Můžeme uvést několik příkladů:
- Informační portál Monitor od Ministerstva financí ČR umožní rychle zjistit, kolik spolkne provoz různých státních úřadů, kolik dluží obec, v níž bydlíte, a mnohé další statistiky ohledně státního nebo obecního rozpočtu.
- Projekt Kdejsme.cz mapuje četnost jmen a příjmení v Česku.
- Demagog.cz vyhodnocuje pravdivost vyjádření politiků ve veřejných debatách.
- zIndex.cz hodnotí zadavatele veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikla ekonomická rizika.
Nadace OSF každoročně pořádá soutěž Společně otevíráme data, do níž každý může přihlásit svou aplikaci postavenou nad otevřenými daty. Výsledky minulých ročníků dávají pěknou představu, k čemu ještě mohou otevřená data sloužit.
Velké množství zpracovaných otevřených dat najdete také v projektech Česko v datech a Evropa v datech, které nabízí hluboký vhled do aktuálních i zajímavých témat.

Data z veřejné správy na jednom místě

Nezbytným krokem k dosažení plnohodnotné otevřené datové infrastruktury je vytvoření katalogu dat. Ten shromažďuje odkazy na datové sady pocházející z veřejné správy a dalších organizací a umožňuje v nich vyhledávat. Prototyp takového katalogu spustila v minulosti iniciativa Opendata.cz. Zamýšleným cílem projektu bylo dosáhnout stavu, kdy si data, která nás zajímají, vyhledáme sami pomocí moderních komunikačních technologií a to bez nutnosti přímo komunikovat s jednotlivými úřady, které data generují.
Dnes data z veřejné správy najdete například na Portálu otevřených dat, který spravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Portál sdružuje data z množství z různých institucí, aby byla snadněji dohledatelná.

Zásady otevřených dat

Otevřená data jsou smysluplná pouze tehdy, jsou-li snadno dohledatelná a přístupná. Musí proto splňovat čtyři základní body:
1. Technická otevřenost – všechna data musí být dostupná ve standardním strojově čitelném formátu.
2. Legislativní otevřenost – data jsou zveřejněna pod otevřenou licencí, například Creative Commons bez prvku NC a ND (umožňují komerční využití a další kreativní zpracování a následné šíření).
3. Dostupnost a původnost – jednotlivá data musí být zveřejňována jako celek a nesmí být změněna.
4. Přehlednost – všechna data jsou pro snadnější vyhledávání uspořádána do katalogu dat.

Hrozí datům zneužití?

Otevřená data se mohou potýkat také s problémy s kvalitou a zákony. Ačkoli základem každé kvalitní datové analýzy mají být konzistentní a očištěná vstupní data, databáze často obsahují chyby, které vznikly buď nepozorností nebo nedostatečnou kontrolou při jejich zadávání do systému.
S otevřenými daty se dříve pojily legislativní problémy. Datasety (fyzická „úschovna“ dat uspořádaných a provázaných takovým způsobem, který s nimi umožňuje provádět různé operace) totiž obsahují i osobní údaje (například data narození, rodná čísla). Nebylo proto složité dohledat čísla občanských průkazů, podpisové vzory či celou řadu dalších potenciálně velmi snadno zneužitelných informací. Dnes by ale i tato data měla být chráněna nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů – GDPR.


Doporučená videa Jak na Internet:

eGovernment
eDemocracy
Informace o obci, ve které žiji
Zákony na Internetu
Ochrana osobních údajů

Další zajímavé články a zdroje:

Otevřená data, Wikipedie
Portál veřejně přístupných dat Evropské unie
Nejlepší aplikace nad otevřenými daty? zIndex, pocitová mapa Brna či Mapa exekucí, David Slížek (Lupa.cz)
ČÚZK otevřel mapová data Česka. Vývojáři a gisaři si mohou začít hrát, Jakub Čížek (Živě.cz)
Chytrá města a jejich data, Česko v datech

Nahoru