:-)
7.8
Left Right

Můžeme věřit Internetu?

V prostředí Internetu může doslova každý, kdo má počítač a připojení k veřejné datové síti, publikovat jakékoliv informace. Chybí kontrolní autorita při publikování a objem dat neustále roste.
Jednou ze stěžejních otázek při využívání informací z Internetu je jejich důvěryhodnost – zda jsou objektivně správné a pravdivé. V tomto prostředí je totiž identifikace chybné informace poměrně obtížná, a pojem důvěryhodnost tak získává ještě větší význam. To, že zdroj obsahuje chybnou informaci, nemusí nutně znamenat problém, pokud jsou uživatelé schopni správné informace rozlišit.
Důvěryhodnost informací na Internetu můžeme rozdělit do 3 skupin:

 • Záměrně zkreslené a matoucí informace
 • Neautorizované informace
 • Autorizované, seriózní informace

Záměrně zkreslené a matoucí informace

Falešné informace jsou takové, které se snaží dosáhnout účelového chování čtenáře. Stránky přitom často vypadají velmi věrohodně. Patří sem informace typu pověsti (angl. rumour, hoax).
Hoax je poplašná nebo řetězová zpráva vymyšlená tak, aby působila dojmem, že se něco takového stalo. Často je to šokující nebo emotivně působící sdělení předávané dál bez ověření pravdivosti. Výjimečně je tvrzení i pravdivé, ale zastaralé. Hoaxy najdete na webových stránkách nebo v e-mailech, které důvěřiví lidé rozesílají velkému množství svých přátel. Rozesílání hoaxu je obecně považováno za obtěžující. V případě, že sami nevíte, jestli je dané sdělení pravdivé nebo se jedná o hoax, můžete se podívat na server www.hoax.cz a zkusit ho vyhledat.

Neautorizované informace

Tento typ informací se na webových stránkách vyskytuje nejčastěji. Jedná se o informace, jejichž zdroj není nikde uveden. Ze stránek tohoto typu není vždy jasné, zda autor předkládá svá vlastní tvrzení, nebo zda se jedná o převzetí cizího textu.

Autorizované, seriózní informace

U seriózních informací je uveden autor, zdroj informace a zároveň je jasný i důvod, proč je tato informace publikována.

Naučte se rozpoznávat důvěryhodné informace

Umět rozpoznat důvěryhodné informace na Internetu je poměrně obtížné. Při analýze stránek nebo nějaké zprávy si položte těchto pět otázek:

 • KDO je autor?
 • O ČEM píše?
 • KDE, na čí adrese je sdělení vystaveno?
 • KDY bylo sdělení publikováno?
 • PROČ, co je cílem vystavení?
  Dále zkuste posoudit vzhled stránek a přemýšlejte nad informacemi z Internetu. Snažte se je ověřit i z jiných zdrojů, nejlépe autorizovaných.
  Rada na závěr
  Nezapomínejte na svůj selský rozum :)

Doporučená videa Jak na Internet:
Rizika sociálních sítí
Zákony na Internetu
Cenzura Internetu
Otevřená data
Reklama na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:
Hoax, Wikipedie
NÁVOD: Jak ověřovat informace na internetu, HateFree Culture
Jak si ověřit informace na internetu - praktický návod pro odhalení hoaxů, lží a nesmyslů, Petr Nutil (Mediahub.cz)

Nahoru