:-)
2.17
Left Right

Zálohování

Proč zálohovat?

V dnešní době je většina lidských činností úzce provázána s používáním elektronických zařízení jako jsou počítače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty nebo přehrávače hudby. Tato zařízení však pracují pouze s digitálními informacemi (daty), které nejsou přímo hmatatelné a jsou uloženy do obrovského počtu paměťových buněk. Je tedy velmi snadné přijít o veškeré dokumenty, korespondenci nebo fotografie, které jste pořizovali i mnoho let.

Možné důvody ztráty dat:

 • neopatrné potvrzení operace (mazání, formátování, uvedení do továrního nastavení)
 • poškození paměťového média (poškrábání DVD, pád notebooku, zlomený flash-disk)
 • cílená ztráta (virus, nečestný kolega, počítačový zločinec)
 • ztráta (krádež, nepořádek, zapomenutí)
 • přírodní živly (požár, povodeň)
  Abyste minimalizovali riziko ztráty dat, provádějte jejich kopii, takzvanou zálohu, ze které je pak možné ztracená data obnovit. Tomuto procesu říkáme zálohování.

Co zálohovat?

Pro určení toho, co je potřeba zálohovat, použijte jednoduché pravidlo: Zálohujte vše důležité, co by už nešlo opětovně vytvořit nebo čehož ztráta by způsobila velké komplikace.

Co může být vhodné zálohovat:

 • fotografie, hudbu, filmy, video záznamy, knihy
 • dokumenty, výkresy, grafické návrhy, zdrojové kódy, šablony
 • instalační programy, manuály
 • nastavení aplikací, telefonní seznam, textové zprávy, emaily, MMS přílohy, záložky
 • smlouvy, účetnictví, výpisy, přístupové údaje
  V žádném případě nezálohujte data, která již nebudou užitečná nebo jsou vadná. Zbytečně zabírají místo. To se ovšem netýká archivace, kdy je z nějakých důvodů potřeba stará data uchovat.

Kam zálohovat?

Aby byla záloha účinná, ukládejte ji na jiné datové úložiště než je to, na které jste uložili originální data. Toto úložiště by mělo sloužit pouze k účelům zálohování a nikoliv jako pracovní prostor, k přenášení dat mezi zařízeními, instalování programů nebo jiným pokusům, při kterých můžete snadno přijít o uložené zálohy.

Volba vhodného datového úložiště závisí na několika faktorech:

 • množství dat, která budete zálohovat
 • jak často se budou zálohovaná data měnit
 • jak často budete k zálohovaným datům přistupovat
 • doba, po kterou má smysl mít data zálohována
 • důvěrnost obsahu zálohovaných dat

Nejběžnější datová úložiště

 • Optická média (CD, DVD, Blu-ray)
  Klasický způsob uložení dat. Musíte však mít ještě navíc vypalovací mechaniku, která umí na dané médium zapisovat. Ačkoliv existují média, na která lze zapisovat vícekrát, použijte raději jednorázová média, protože mají delší životnost. Zacházejte s nimi šetrně a neskladujte je v příliš světlých a teplých podmínkách. Jejich kapacita je dnes už často nedostatečná. Rychlost zálohování je rovněž nižší. Jsou vhodná pro méně časté zálohování dat s dlouhodobou platností (fotografie z dovolené, archivace).
 • Externí disky (připojení přes USB/eSATA/FireWire/LAN)
  Vhodné pro častější zálohování velkých objemů dat. Rychlost zálohování je vysoká. Protože se ve většině případů jedná o mechanické disky, je nutné šetrné zacházení.
 • USB flash disky
  Relativně odolné a skladné médium. Rychlost zálohování je vysoká. Kapacita je však velmi omezená. Vhodné pro častější zálohování menších objemů dat. Protože se flash disk skládá z elektronické paměti, jejíž paměťové buňky mají omezený počet zápisů, není vhodné toto médium pokaždé mazat. Lepší je data postupně přidávat a médium případně smazat až před úplným naplněním.
 • Internetová úložiště (Dropbox, Google Drive, iCloud)
  Většina elektronických zařízení je už běžně připojena k internetu. V takovém případě je možné využít některé z online služeb, které nabízí datový prostor pro ukládání dat. Často jsou tyto služby v základním (omezeném) režimu zdarma. Za větší datový prostor se pak zpravidla připlácí.
  Hlavní výhodou těchto služeb je, že můžete snadno sdílet data mezi zařízeními kdekoliv na světě, pokud jsou připojeny k internetu. Kvalitní internetové připojení je tedy podmínkou. Je třeba upozornit, že hlavním účelem je sdílení dat a nikoliv zálohování. Pokud si tedy omylem smažete data, která byla i v online úložišti, tak se tato změna projeví i v tomto úložišti a dále pak i v dalších sdílených zařízení. Zpravidla je zde určitá doba, po kterou jsou změněná data archivována a v případě, že si ztráty dat včas všimnete, je možné je obnovit. Data jsou uložena ve zcela neznámých podmínkách a nikdy tedy není zaručeno, že se k nim nedostane někdo cizí. Proto takto nezálohujte důvěrná data (šifrování tento problém může vyřešit).
  Internetová úložiště jsou tedy vhodná pro velmi časté zálohování menšího objemu dat, ke kterým potřebujete přistupovat z různých míst.
  K on-line zálohování v pravém slova smyslu se používají služby jako CrashPlan, Mozy nebo Carbonite.

Jak zálohovat?

Až si rozmyslíte, jaká data je potřeba zálohovat a vyberete vhodné datové úložiště, přichází na řadu otázka jak zálohovat. V případě online služeb je zpravidla jediným krokem instalace pomocného programu, ve kterém si pak vyberete soubory či složky ke sdílení. Vše ostatní se pak děje automaticky.
V případě paměťových médií využijte specializované programy pro vypalování, zálohování nebo v nejjednodušším případě správce souborů (Průzkumník, Total Commander). V posledním případě je vhodné na datovém úložišti vytvářet pro každou zálohu samostatnou složku, která bude stručně pojmenována pomocí data pořízení zálohy. To pak urychlí případnou obnovu dat.
Po skončení zálohování médium označte tak, aby bylo jasné, že jde o zálohu. Umístěte je na místo (nejlépe v jiné místnosti, či objektu), kde je v případě problémů spolehlivě najdete. Ale pozor, i obnovení zálohy může selhat. Proto se řiďte pravidlem, že čím jsou data důležitější, tím větší počet záloh na různá média provádíme.


Doporučená videa Jak na Internet:
Úvod do problematiky dat
Od hromadění dat ke streamu
Jak na přenos velkých souborů
Šifrování

Další zajímavé články a zdroje:
6 způsobů, jak můžete zálohovat svoje důležitá data, F22
Jak zálohovat nebo přenést data v počítači se systémem Windows, Podpora pro Windows (Microsoft)
Zálohování Macu, Podpora Apple
Jak zálohovat nejen fotografie, David Nogol (Fototipy)
TIP#705: Jak zálohovat externí disk (NAS)?, Daniel Dočekal (365tipů)

Nahoru