:-)
5.3
Left Right

eGovernment

Nic člověka neotráví tak spolehlivě, jako běhání po úřadech. Jen vystojí jednu frontu, čeká na něj další a mnohdy se ani nedostane na řadu. Tyto problémy však snad již brzy vezmou za své. I v České republice se totiž stále více dostává ke slovu elektronizace výkonu veřejné správy, tzv. eGovernment.

Co je vlastně eGovernment?
Účelem eGovernmentu je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti s využitím informačních technologií. Slouží k výměnám informací s občany, soukromými organizacemi i jinými veřejnými institucemi a očekává se od něj také poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb. Měl by tak především usnadnit styk veřejnosti s úřady.

Nejčastěji zmiňované výhody elektronizace státní správy jsou tyto:
* snížení počtu pracovníků a snížení nákladů
* zrychlení a zjednodušení administrativních procesů
* vyšší spokojenost konzumentů služby a jejich větší pohodlí
* snížení chybovosti poskytnutých dat
* flexibilita (služba může být poskytnuta i mimo pracovní hodiny instituce)

Tři pilíře eGovernmentu

Jednotné informace
Stát by měl informace od občanů, podnikatelů i firem získávat pouze jednou. Jednotlivé instituce by pak měly disponovat takovou komunikační infrastrukturou, která jim umožní tyto informace vzájemně sdílet. V rámci Evropské unie se užívá termín princip jediné registrace. Ministerstvo vnitra ČR tento princip trefně popsalo jako stav, kdy obíhají data, nikoli občané.

Od července 2012 v České republice fungují tzv. základní registry, které takovou infrastrukturu zajišťují. Jedná se o: registr obyvatel (občané ČR a cizinci s povolením k pobytu) registr osob (fyzické a právnické osoby a orgány veřejné moci) registr územní identifikace a nemovitostí (adresy, parcely a budovy) registr práv a povinností (informace pro řízení přístupu k ostatním registrům)

Komunikaci mezi registry a jednotlivými orgány státní správy a samosprávy pak zajišťuje Informační systém základních registrů (ISZR).

Kontaktní místo
Občané by měli mít k dispozici pouze jedno kontaktní místo, které by mělo vyřídit vše potřebné. V zahraničí se tento koncept nazývá „one stop shop“. V České republice je elektronická brána do veřejné správy provozována Portálem veřené správy (www.portal.gov.cz). Kromě toho, že zpřístupňuje všechny zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy, zajišťuje i elektronickou komunikaci s veřejnými orgány přes datové schránky a sÍť kontaktních míst Czech POINT (Českých Podacích Ověřovacích Informačních Národních Terminálů).

Proaktivní přístup
Státní správa by měla maximum administrativní činnosti za občana zařídit sama a bez nutnosti jeho přímé účasti. Občan by v případě požadavku úřadu o údaje vztahující se k jeho osobě měl být informován, případně by jejich předání měl sám iniciovat - povolit jednomu úřadu získat informace, které spadají do kompetence úřadu jiného.

Jsou naše osobní údaje v bezpečí?
eGovernment přes své nesporné výhody ale přináší i několik důležitých otázek. Jednou z nich je například ochrana osobních údajů, resp. způsob identifikace fyzických osob. Ten by měl být maximálně jednoznačný (unikátní identifikátor pro každou jednotlivou fyzickou osobu) a nezneužitelný.

Identifikátor občana je ve většině států Evropy postaven na datu narození (u nás je to dobře známé rodné číslo). Potvrdit identitu umožňuje také elektronický podpis, problémem však je, že ani on nepostačuje pro jednoznačnou identifikaci osoby. Sám o sobě by tedy pro účel identifikace osoby sloužit neměl. Definitivní usnadnění a zpřesnění identifikace se proto očekává od nově zaváděných elektronických identifikačních karet (elektronických občanek), které budou plně respektovat evropské a národní právo pro ochranu osobních údajů.

Další informace:
cs.wikipedia.org
MV ČR - eGovernment
MV ČR - Základní registry
MV ČR - Komunikace veřejnosti se základními registry
MV ČR - portál veřejné správy
MV ČR - Elektronické služby eGovernmentu
portal.gov.cz

Nahoru