:-)
5.3
Left Right

eGovernment

Nic člověka neotráví tak spolehlivě jako běhání po úřadech. Jen vystojí jednu frontu, čeká na něj další a mnohdy se ani nedostane na řadu. Tyto problémy však snad již brzy vezmou za své. I v České republice se totiž stále více dostává ke slovu elektronizace výkonu veřejné správy – eGovernment.

Informační technologie ve veřejné správě

Účelem eGovernmentu je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti s využitím informačních technologií. Slouží k výměnám informací s občany, soukromými organizacemi i jinými veřejnými institucemi a očekává se od něj také poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb. Měl by tak především usnadnit styk veřejnosti s úřady.
Nejčastěji zmiňované výhody elektronizace státní správy jsou tyto:
- snížení počtu pracovníků a snížení nákladů,
- zrychlení a zjednodušení administrativních procesů,
- vyšší spokojenost konzumentů služby a jejich větší pohodlí,
- snížení chybovosti poskytnutých dat,
- flexibilita (služba může být poskytnuta i mimo pracovní hodiny instituce).

Tři pilíře eGovernmentu

Mezi základní pilíře eGovernmentu vybudované v letech 2007–2013 patří síť kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, systém datových schránek a základní registry, které by nám měly dohromady přinést pohodlnější přístup k veřejným službám. Od roku 2018 je pak zásadním stavebním prvkem celoevropská elektronická identita.

Jedno kontaktní místo pro všechno

Mezi zásady eGovernmentu patří to, že občané by měli mít k dispozici jedno kontaktní místo, které vyřídí vše potřebné. V zahraničí se tento koncept nazývá one stop shop. V České republice je elektronická brána do veřejné správy provozována Portálem veřejné správy. Kromě toho, že zpřístupňuje všechny zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy, zajišťuje i elektronickou komunikaci s veřejnými orgány prostřednictvím datových schránek a sÍtě kontaktních míst Czech POINT (Českých Podacích Ověřovacích Informačních Národních Terminálů).

Elektronická komunikace se státem

Systém datových schránek je nástrojem pro elektronickou komunikaci se státem, který nahrazuje klasické doporučené dopisy. Pokud máte datovou schránku zřízenou, mají úřady povinnost s vámi komunikovat touto cestou. Více jsme se jim věnovali v samostatném článku.

Jednotné informace v základních registrech

Stát by měl informace od občanů, podnikatelů i firem získávat pouze jednou. Jednotlivé instituce by pak měly disponovat takovou komunikační infrastrukturou, která jim umožní tyto informace vzájemně sdílet. V rámci Evropské unie se užívá termín princip jediné registrace. Ministerstvo vnitra ČR tento princip trefně popsalo jako stav, kdy obíhají data, nikoli občané.
Od července 2012 v České republice fungují takzvané základní registry, které takovou infrastrukturu zajišťují. Jedná se o:
registr obyvatel (pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu),
registr osob (pro fyzické a právnické osoby a orgány veřejné moci),
registr územní identifikace a nemovitostí (pro adresy, parcely a budovy),
registr práv a povinností (pro informace pro řízení přístupu k ostatním registrům).
Komunikaci mezi registry a jednotlivými orgány státní správy a samosprávy pak zajišťuje Informační systém základních registrů (ISZR).

Celoevropská identita

Identita je základním stavebním kamenem každého digitálního ekosystému. Ta elektronická je pak dnes řešena celoevropsky nařízením eIDAS. To říká, že každá veřejná instituce by měla být schopná identifikovat, že jste to skutečně vy.
Způsob identifikace osob by měl být maximálně jednoznačný (unikátní identifikátor pro každou jednotlivou fyzickou osobu) a nezneužitelný. Identifikátor občana je ve většině států Evropy postaven na datu narození (u nás je to dobře známé rodné číslo). Potvrdit identitu umožňuje také elektronický podpis, problémem však je, že ani on nepostačuje pro jednoznačnou identifikaci osoby. Sám o sobě by tedy pro účel identifikace osoby sloužit neměl.
Proto od roku 2018 slouží v České republice k usnadnění a zpřesnění identifikace elektronický občanský průkaz – eObčanka. Elektronické občanky plně respektují evropské a národní právo pro ochranu osobních údajů.
Pokud máte čip v eObčance aktivovaný, můžete si řadu záležitostí vyřídit kdykoliv a odkudkoliv. Musíte mít ale přístup k Internetu, čtečku čipových karet a nainstalovanou příslušnou aplikaci. Už teď si tak přes Portál občana můžete na dálku pořídit výpis z restříku trestů, potvrzení o pracovní neschopnosti nebo eRecept a v budoucnu by měly přibývat i služby jako podání daňového přiznání, poplatky za komunální odpad. Třeba se jednou dočkáme také on-line voleb. Seznam poskytovatelů služeb, u kterých můžete eObčanku použít, najdete na webu eIdentita, který spravuje Ministerstvo vnitra.
Do srpna 2021 by navíc měly eObčanky obsahovat bezkontaktní čip s rozhraním kompatibilním s NFC, takže bude možné eObčanku použít také bezkontaktně s mobilním telefonem.

Proaktivní přístup

Veškerý eGovernment by měl zastřešovat proaktivní přístup státní správy, která by měla maximum administrativní činnosti zařídit za občana sama, bez nutnosti jeho přímé účasti. Občan by v případě požadavku úřadu o údaje vztahující se k jeho osobě měl být informován, případně by jejich předání měl sám iniciovat – povolit jednomu úřadu získat informace, které spadají do kompetence úřadu jiného.


Doporučená videa Jak na Internet:

Zákony na Internetu
Elektronický podpis
Datové schránky
Serverové certifikáty
eDemocracy

Další zajímavé články a zdroje:

e-Government, Wikipedie
eGovernment, Ministerstvo vnitra České republiky
Portál veřejné správy
Druhá šance pro elektronickou občanku. Do dvou let bude muset být bezkontaktní, Luděk Rašek (Lupa.cz)
Národní identitní autorita: jak se už dnes dostat ke svým eReceptům?, Jiří Peterka (Lupa.cz)

Nahoru