:-)
8.13
Left Right

Webové aplikace

S rozvojem vysokorychlostního Internetu se otevřely možnosti používat internetové prohlížeče pro přístup k velmi komplexním internetovým stránkám, které dokáží nahradit celé programy, které by jinak měl uživatel nainstalované lokálně na svém počítači. Obvykle se takové stránky nazývají internetové aplikace (jak je vidět, jde o pojem poměrně vágní).

S internetovými aplikacemi velmi úzce souvisí i další pojem: cloud computing. Tímto termínem se hromadně označují internetové aplikace, které jsou provozovány na celé skupině serverů nazývaných „cloud“ (v překladu oblak). Často jsou rozmístěny na geograficky odlišných místech tak, aby byla zajištěna redundance pro případ selhání některé jeho části a škálovatelnost (tzn. možnost navýšit v případě potřeby výkon cloudu). Jeden cloud je typicky využíván více různými aplikacemi. Současným trendem je provozovat internetové aplikace právě touto formou. Pro uživatele se tím samozřejmě nic nemění.

Používání internetových aplikací má v porovnání s lokálně instalovanými programy své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří:

  • nezávislost na konkrétním počítači
  • minimální nároky na počítač
  • aktuálnost aplikace
  • často možnost jednoduše sdílet výsledky práce s přáteli, případně online spolupracovat

Jako nevýhody lze pak chápat:

  • závislost na připojení k Internetu a jeho kvalitě
  • závislost na poskytovateli služby (lokálně instalovaný program lze používat i když už skončila jeho podpora)
  • často existuje pouze anglická varianta
  • omezené možnosti neplacených verzí

Jaké konkrétní internetové aplikace existují?

První zkušenost s internetovou aplikací má většina lidí díky webovému rozhraní jejich e-mailové schránky. Pokud vám její možnosti vyhovují, nemusíte ani instalovat poštovního klienta na váš počítač.

Nejznámější jsou ale aplikace, které provozuje tvůrce největšího internetového vyhledávače firma Google. Potřebujete orientační překlad anglického textu? Zkuste ho vložit do Google Translate, kromě angličtiny umí i další desítky jazyků! Další velmi užitečná aplikace od Google je kalendář. Události v něm můžete dělit do skupin a ty jak jednotlivě sdílet s vašimi přáteli nebo si naopak nechat zobrazovat události vašich známých. Pokud používáte kancelářské programy jen zřídka nemusíte je díky Googlu ani instalovat. Vyzkoušejte první zda vám nestačí internetová aplikace Google Docs, která základní kancelářské nástroje nabízí zdarma i s možností interaktivně spolupracovat na jednom dokumentu.

Další aplikace podle účelů

Internetových aplikací existuje nespočet, pro inspiraci zde uvádíme několik zástupců podle účelů:

Bezpečnost

Jako vždy na Internetu je potřeba myslet také na otázky soukromí a bezpečnosti. Pokud pracujete s citlivými soubory, je určitě lepší variantou použít prověřenou lokálně instalovanou aplikaci, než neznámou aplikaci internetovou. Naopak na příležitostnou práci s daty, kde nehrozí jejich zneužití mohou být internetové aplikace vhodným pomocníkem. I zde tedy platí všeho s mírou.

Nahoru