:-)
5.2
Left Right

Edutainment - škola hrou

Přístupy ke vzdělávání a učení se během historie mnohokrát změnily. Byla období, která si žádala přísnou kázeň a dril. V jiných dobách se učitel snažil jít svým žákům naproti – formulovat látku tak, aby byla v jejich světě a pro jejich chápání dobře srozumitelná.
V současnosti je obecný trend čerpat z myšlenky učitele národů Jana Amose Komenského a jeho Školy hrou. Převládá snaha studenty a žáky učením bavit. A přesně tak vzniklo slovo Edutainment – spojením slov education (vzdělávání) a entertainment (zábava). Je to tedy označení pro zábavné vzdělávání.

Informační technologie ve výuce

Logickým vývojem je začlenění moderních informačních technologií do výuky. A to na všech věkových i výkonnostních úrovních. Cestou, jak žáky a studenty nadchnout výukou, je zakomponovat do ní jejich oblíbené nástroje. V hodinách, které sahají po možnostech interaktivní výuky, žáci nejčastěji pracují na počítačích, tabletech nebo chytrých telefonech. Stejně tak může na tabletu nebo na chytré tabuli pracovat pedagog a tak výuku ozvláštnit a zatraktivnit.
Děti velice dobře reagují na výuku pomocí tabletů, ale nejedná se o prostředek, který by mohl nahradit kvalitního učitele. Ten je vždy základním stavebním kamenem dobré vyučovací lekce. Tablety se využívají jako pomůcka při společných hodinách a pomáhají i při přípravě doma. U pedagogů je velmi oblíbené ukládání zadání domácích úkolů a projektů na sdílené úložiště i přímá kontrola nad produktivitou žáků.

Interaktivní výuka

Hlavní výhodou nejrůznějších výukových aplikací je interaktivita. Žák dostává okamžité hodnocení a návazná doporučení, kde je potřeba ve výuce přidat. Oblíbenými prostředky interaktivního učení jsou elektronické testy, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu o úspěšnosti, slepé mapy, které reagují na správné a špatné odpovědi, grafické znázorňování matematických úloh a další prvky.
Jedním z hlavních lákadel tohoto způsobu učení je zatažení žáka nebo studenta přímo do procesu. Učení tak přestává být pasivně konzumovaným obsahem, ale každý účastník je součástí výuky a podílí se na ní. Motivace a zájem o účast na takové aktivitě jsou oproti strohému poslechu diametrálně jinde.

Moderní technologie ve speciální pedagogice

Moderní technologie mohou také pomáhat v učení hendikepovaným lidem. Na tabletech existují například aplikace Logopedie, která pomáhá odstraňovat řečové vady, nebo Tablexia, zaměřená na pomoc dyslektikům.
Také hraní her, ať už deskových nebo videoher, může mít ve vzdělávání svůj přínos. Jsou hry, které jsou přímo vyvíjeny jako vzdělávací, zatímco jiné mají poznání až jako druhotný vjem, jakousi nadstavbovou přidanou hodnotu. Hráči si mohou osvojovat cizí jazyk nebo pochopit historické události v mnohem širších souvislostech. V jiných hrách jsou vedeni k logickému myšlení nebo strategickému plánování.
V podstatě se dá říci, že když do učení půjdete s chutí, může vám být Internet skvělým pomocníkem. Ale tak daleko, že by se počítače mohly učit místo nás, tak daleko zatím opravdu nejsme. A tak hlavní snaha musí i nadále zůstat na každém z nás.


Doporučená videa Jak na Internet:
Internet napříč zařízeními
Děti v on-line světě
Webové aplikace

Další zajímavé články a zdroje:
Interaktivní výuka, Wikipedie
Edulabia, Digitální výuka
Microsoft Education, Výuková platforma
Tablexia, zábavná aplikace pro děti s dyslexií (CZ.NIC)

Nahoru