:-)
5.1
Left Right

Cizí jazyky a Internet

Globální povaha Internetu a snadný přístup k webům a informacím z celého světa s sebou nesou jeden specifický problém. Zatímco počátky celosvětové sítě navzájem propojených počítačů byly spojené s výhradním použitím angličtiny, dnes při brouzdání Internetem běžně narážíme na texty téměř ve všech světových jazycích a abecedách.
A právě to paradoxně přispělo k větší použitelnosti Internetu širokou veřejností. Například software pro automatický obousměrný překlad celých pasáží textu mezi světovými i méně rozšířenými jazyky je dnes zdarma dostupný téměř komukoli.
Provozovatelé nejrozšířenějších služeb i sociálních sítí si zvykli, že je standardem nabízet obsah na svých stránkách v různých jazykových verzích včetně češtiny. A k dispozici je také celá řada kvalitních slovníků, jazykových kurzů, příruček nebo jazykových her. Jazyková pestrost Internetu se tak bez nadsázky stala bránou poznání cizích jazyků a kultur.

Strojové překladače

Velmi jednoduchým a přitom účinným způsobem získávání informací z cizojazyčných internetových stránek jsou softwarové překladače. Nejlépe se hodí pro situace, kdy se v daném cizím jazyce neorientujete vůbec nebo pouze velmi málo.
Práci s překládacím robotem zvládne skutečně každý – stačí zvolit výchozí a cílový jazyk, vložit text a kliknout na tlačítko „Přeložit“. Podobně užitečným nástrojem je funkce přímého překladu celých webových stránek se zachováním formátování, kterou zdarma nabízí například nástroj Google Translate.
Tento způsob překladu, který se obecně označuje jako strojový, má ovšem svá omezení a rizika. Především je překládací software obvykle dostupný pouze on-line, a jeho použití je tak podmíněno neustálým připojením k Internetu.
Dalším problémem je kvalita samotného překladu. Správný překlad celých frází a vět, který respektuje původní význam, je na rozdíl od překladu jednotlivých slov mnohem komplikovanější. Proto přeložené texty často obsahují nepřesnosti, chyby nebo nesprávně zvolené významy slova. Strojový překlad tak vždy berte s rezervou a počítejte s tím, že plný význam textu si budete muset nejspíš domyslet. Pro získání konkrétní představy o obsahu textu ale zcela postačí.

Manuální slovníky

Pokud cizí jazyk ovládáte alespoň na mírně pokročilé úrovni, vhodnějším pomůckou pro překlad jsou on-line slovníky. K dispozici je jich celá řada – od překladových přes výkladové až třeba synonymické, a to i zdarma.
Největší možnosti poskytují profesionální slovníky, které mají podobu v počítači instalovaných programů, a jsou tedy k dispozici také off-line. Jejich speciální kategorií jsou odborné slovníky, například právní nebo vázané k nějakému technickému oboru. Mezi jejich výhody patří široká slovní zásoba včetně frází, hledání synonym a antonym, pohodlné ovládání kontextovými tlačítky nebo vícejazyčné vyhledávání. Nevýhoda je nabíledni – jsou placené.
Jakýmsi středem mezi manuálním a strojovým překladem je metoda CAT (Computer-Assisted Translation) – překlad podporovaný počítačem. Patří sem řada různých pomocných nástrojů pro překladatele, které usnadňují nebo urychlují proces překladu. Jsou to třeba nástroje na kontrolu pravopisu a gramatiky, porovnání dvou verzí textu, vyhledání synonym nebo sjednocení terminologie. Tyto nástroje jsou integrované například do textových editorů (například česká verze MS Word má integrovanou kontrolu gramatiky) nebo e-mailových klientů. Do jisté míry tak lze tvrdit, že nejpoužívanějším jazykovým nástrojem je právě CAT.

Internetová jazykovka

Samostatnou kapitolou je výuka cizích jazyků na Internetu. Řada výukových metod kombinuje klasickou výuku s interaktivními on-line programy a některé metody jsou dokonce čistě počítačové.
Dnes jsou na Internetu dokonce zcela zdarma dostupné kompletní kurzy cizích jazyků, které využívají všechny technologické výhody. Obsahují audio a video s příklady skutečného mluveného jazyka a výslovností nebo možnost vstřebávat lekce libovolným tempem a podle potřeby je opakovat.
Jako osvěžující doplňky k výuce mohou posloužit třeba jazykové hry pěstující znalost gramatiky i slovní zásobu zábavnou formou.


Doporučená videa Jak na Internet:

Edutainment – škola hrou
Vzdělávání přes Internet
Jak hledat na Internetu
Webové aplikace
Otevřená data

Další zajímavé články a zdroje:

Strojový překlad, Wikipedie
CAT, Wikipedie
Internacionalizace a lokalizace, Wikipedie
Slovník, Seznam.cz
Merriam-Webster, anglický výkladový slovník
Duolingo, on-line jazykové kurzy zdarma (v češtině)
OpenCulture, rozcestník na výukové lekce a kurzy cizích jazyků (v angličtině)

Nahoru