:-)
1.2
Left Right

Digitální stopa

Zatímco dříve bylo vypátrání toho, co kdo v jaký čas a kde dělal či nedělal, úkolem pro celý tým detektivů, díky Internetu je možné získat tyto informace během pár minut.

S každým použitím vyhledávače, s každou návštěvou webové stránky, stejně jako s každým „lajkem“, který dáme nějakému příspěvku na Facebooku či fotce, kterou publikujeme na sociální síti, vytváříme tzv. digitální stopu, kterou je v mnoha případech možné dohledat. Zatímco my na mnoho věcí postupem času zapomeneme, Internet nezapomíná a jednoduché pravidlo říká, že informace, která se jednou na Internetu objeví, už nezmizí. V této souvislosti se tak dá bez nadsázky říci, že firmy jako Google či Facebook toho o nás vědí více, než my samotní.

Základem je zvážit, co na Internetu publikujeme
Na budování své internetové pověsti bychom měli myslet pokaždé, když publikujeme něco na sociálních sítích. Fotka, ve které jsme v dobré náladě uprostřed divokého mejdanu, sice může nad ránem pobavit naše kamarády, stejné nadšení z ní však za pár let nemusí sdílet potenciální zaměstnavatel, kterému budeme v životopise tvrdit, že jsme zapřisáhlí abstinenti.

Není tajemstvím, že prostřednictvím sociálních sítí si dnes firmy své budoucí zaměstnance prověřují čím dál častěji a nemusí jít jen o fotky z minulosti. Vedle ověření praxe se pozornost firem může zaměřit i na soulad koníčků, které uvádíme v životopise s tím, jak se prezentujeme na sociálních sítích. Body nám nepřidá ani prezentace výstředních či extremistických politických názorů, které je lepší nechat si raději pro sebe.

Vzhledem k tomu, že nežijeme v ideálním světě, na svoji digitální stopu by měly pamatovat i maminky a tatínkové. Na počet či stáří dětí se jich personalista při pohovoru zeptat nesmí, na Internetu si však tyto informace často může snadno dohledat a pak s nimi pracovat.

Zatímco u sociálních sítí existují možnosti, jak některé věci znepřístupnit, u blogů či diskuzí pod články je to již mnohem obtížnější.

Většina obsahu na Internetu je totiž automaticky archivována. Na stránkách archive.orgnaleznete jednoduchý vyhledávač, který umožňuje doslova cestovat časem. Pokud do něj zadáme internetovou adresu, jako výsledek nabídne kalendář. Kliknutím na datum pak zjistíme, jak hledaná internetová stránka vypadala v příslušný den.

Nastavení soukromí
Odhalení digitální stopy lze znesnadnit především správným nastavením soukromí. U Facebooku by mělo být základem drtivé většiny příspěvků jejich zobrazení jen pro přátele, stejně jako zakázání přidání polohy, která se přidává především při používání aplikace na mobilním telefonu. Těžko pak manželce či manželovi vysvětlíme, že se nám dnes protáhla porada se šéfem, zatímco u našeho večerního statusu bude uvedeno, že byl přidán z restaurace v místním pivovaru. Mezi další zásady, které mohou pomoci ochránit naše soukromí, patří nastavení Facebooku tak, aby příspěvky, ve kterých jsme označeni, byly na Timeline publikovány jen s naším svolením.

Publikování vybraných informací, jako jsou např. získaná ocenění, rozhovory v médiích či články, které z našeho pera (resp. klávesnice) vzešly, nám naopak může pomoci v pracovním životě na sociální síti LinkedIn, kde vůbec nevadí, že se k těmto informacím dostane každý.

Omezení digitální stopy
Naši digitální stopu a to, co o nás jednotliví poskytovatelé internetových služeb vědí, můžeme minimalizovat i dalšími prostředky. Pokud máte někdy pocit, že se vám u článků zobrazují reklamy právě na to, co jste vy nebo někdo z rodiny nedávno na Internetu hledali, je na čase ve svém prohlížeči vymazat tzv. cookies. Pro prohlížení zároveň můžete využít tzv. anonymní okno (případně privátní mód či InPrivate), které digitální stopu pomáhá významně omezit.

Právo vědět, co o nás ví a právo být zapomenut
Podobně jako máme právo získat od zdravotní pojišťovny přehled nákladů na naše ošetření, máme na základě evropské i české legislativy právo vědět, jaké osobní údaje o nás provozovatelé jednotlivých internetových služeb (např. sociální sítě či vyhledávače) vedou. O tom, že sociální sítě a provozovatelé mobilních aplikací o nás vědí mnohem více, než si myslíme, se přesvědčila Judith Duportail, které na její žádost zaslal Tinder 800 stránek informací včetně toho, zda se častěji propojovala s bílými muži, Asiaty či černochy, kolik kdo strávil času u její fotky před tím, než přešli (swip) na další či jaká slova Judith při seznamování nejčastěji používala.

Pokud nechceme, aby se o nás na Internetu zobrazovala nějaká informace, ať již proto, že je nepravdivá či proto, že bychom na danou věc nejraději zapomněli, máme možnost požádat o její vymazání a uplatnit tak naše právo být zapomenut.
Pozor však, abyste nedopadli jako Španěl Mario Costeja González, který se dožadoval toho, aby ve výsledcích Google po zadání jeho jména nebyl zobrazován odkaz na staré novinové články, kde se psalo o dražbě jeho majetku kvůli dluhům na sociálním pojištění.
Celý spor dospěl až k soudnímu dvoru EU, který rozhodl, že za určitých okolností je vyhledávač povinen upravit výsledky vyhledávání a Mario Costeja González tak se svoji žádostí o odstranění odkazů na novinové články uspěl. Internet je však jako pohyblivé písky a Mario González svého cíle stejně zřejmě nedosáhl. Jak totiž vtipně poznamenal ve svém pořadu John Oliver, muž, který nechtěl být znám pro to, že v roce 1998 byl dlužníkem, je nyní celosvětově známým právě proto, že dlužníkem byl.

Jak vidíte, Internet dokáže být dobrý sluha, ale i zlý pán, který nikdy nezapomíná na to, co jste mu řekli. Rozmyslete si proto důkladně, co o sobě na Internetu zveřejňujete!


Doporučená videa Jak na Internet:
Funkce webového prohlížeče
Jak si nastavit internetový prohlížeč
Nelegální obsah na Internetu
Ochrana dětí na Internetu
Rizika sociálních sítí
Sdílení fotografií na Internetu

Další zajímavé články a zdroje:
Digitální stopa, wikisofia.cz
Digitální stopy a jejich odstraňování, Dagmar Brechlerová (computerworld.cz)
Před prvním pohovorem zameťte digitální stopy, Filip Sýkora (ekonom.cz)
Tři důvody, proč používat anonymní režim prohlížeče - 1. díl, pcworld.cz
Tři důvody, proč používat anonymní režim prohlížeče - 2. díl, pcworld.cz
Právo být zapomenut, gdpr.cz
Právo být zapomenut: Bulettin Advokacie, Mgr. Michal Nulíček (bulletin-advokacie.cz)

Nahoru